header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 71 - november 2015 SPECIAL KLIMAAT  
 

Brussel Natuur
Zoals het water, de lucht en de aarde, heeft het klimaat
een grote invloed op al onze ecosystemen die
de biodiversiteit ondersteunen. Laat ons dus
het klimaat redden om de biodiversiteit te bewaren.


Biodiversiteit vormt een complex netwerk van ecosystemen die de natuurlijke functie van het leven op aarde ondersteunen en zij biedt een veelvoud van diensten aan voor de mens. Hoe groter de diversiteit van een ecosysteem, hoe beter de productiviteit en zijn weerstand tegen verstoring. Dit laatste aspect toont aan hoe belangrijk het behoud ervan is in de huidige context van klimaatverandering en van vervuilingen die de planeet te verwerken krijgt.


De biologische voorraden vertegenwoordigen een groot ecologische belang voor de gemeenschap, maar ook de economische waarde van biodiversiteit wordt steeds meer en meer benadrukt.
Het 'Intergovernmental Service Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem' opgericht in 2012, heeft onder meer als doelstelling de ontwikkeling van de ecosysteem-diensten maar het moet in ons Gewest nog overal zijn ingang vinden en zijn belang aantonen.
Bovendien is de biodiversiteit ook een spiegel geworden van onze relaties met de andere levende soorten, als een ethische visie met rechten, met plichten, en die een nodige educatieve opdracht inhoudt.

België moet een aantal overeenkomsten, beslist op Europees of internationaal niveau, nakomen. Op de Wereldtop in Rio (juni 1992) onder auspiciën van de VN, en ook in 2002 op de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg, hebben alle landen via een wereldwijd verdrag inzake biodiversiteit besloten een prioriteit te maken van de bescherming en het herstel van de diversiteit van het leven op aarde. Deze mag beschouwd worden als een van de essentiële natuurbronnen die nodig zijn voor de duurzame ontwikkeling.
Op de EU-top in Göteborg in 2001, werd een akkoord bereikt over 'Een duurzaam Europa voor een betere wereld' met als doel dat het verlies aan biodiversiteit in Europa tegen 2010 moest gestopt worden. Ondanks dit alles, gaat de biodiversiteit nog steeds achteruit in België, en is 1/3 van de levende soorten er met uitsterven bedreigd.
Het Gewest is geëngageerd in de nationale strategie van België Europa 2020, die zich zowel situeert in het kader van het Verdrag inzake biologische diversiteit (Nagoya Protocol) als in de 2020-doelstelling van de EG. Het moet dus voldoen aan de doelstelling 14: 'Stimuleren van de betrokkenheid van de steden, de provincies en de andere lokale overheden bij de uitvoering van de Strategie inzake Biodiversiteit'.

Terwijl de landbouwgebieden geleidelijk veranderen in een "groene woestijn" (monoculturen, intensief gebruik van pesticiden, verdwijnen van hagen en bomen, inkrimpen van natuurgebieden, enz.), koestert de stad en haar rand nog steeds een onverwachte biodiversiteit. Het Brussels Gewest is een opmerkelijk voorbeeld: in tegenstelling tot wat velen denken, heeft het nog een belangrijk natuurlijk erfgoed met een rijkdom aan dier- en plantensoorten. Maar het is nu hoog tijd om dit te beschermen!

De verbetering van het leefmilieu vereist doeltreffende maatregelen om natuur en landschappen te beschermen. Het respecteren, dan het herstellen en het bevorderen van de biodiversiteit overal in onze stad, in onze straten, in de bezette of nog in te richten ruimten, op de daken, tegen de gevels, in de tuinen, … moeten bij alle toekomstige inrichtingen permanent aanwezig zijn tot in het hartje van alle beleidsbeslissingen, wat die ook moge zijn. Het moet een prioriteit worden op regionaal niveau en een realiteit die het stadium van de intenties overschrijdt. Dit is een verplichting voor onze huidige generatie ten opzichte van de volgenden. Het behoud en het beschermen van fauna en flora kan niet enkel worden beperkt tot de natuurreservaten of de Amazonewouden. Het begint vlak voor onze ogen, ergens op ons balkon...

Brussel Natuur stelt 21 concrete maatregelen voor, voor het behoud van de biodiversiteit in Brussel. Lees ze hier!


Brussel Natuur

Brussel Natuur is een federatie van verenigingen en wijkcomités die actief zijn op het gebied van natuur-bescherming en die zich als doel heeft gesteld, 'het behoud van het natuurlijk en stedelijk leefmilieu, en dit in de breedste zin van het woord. Het verdedigt het idee van een stadsproject waar het natuurlijk element deel uit maakt van de essentiële componenten, evenals de sociale, de economische, de culturele, de huisvesting en/of de uitrustingen.'
Door het sensibiliseren van zowel de inwoners als de overheden, werkt zij voor de bescherming en herwaardering van de laatste vrije natuurgebieden, voor de uitvoering van de groene en blauwe netwerken en voor de ontwikkeling van de biodiversiteit in het Brussels Gewest.
Meer info: www.brusselnatuur.be/

 
Terug naar de inhoudsopgave >