header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 71 - november 2015 SPECIAL KLIMAAT  
 

Natuurpunt
De uitdaging voor Parijs is duidelijk: Een leefbare Aarde


Boodschap Natuurpunt en Natuurpunt CVN

De opwarming van het klimaat is zonder twijfel de belangrijkste mondiale uitdaging van het moment. Niet alleen de gevolgen worden dag na dag meer zichtbaar, gelukkig zijn ook de oplossingen beschikbaar.

De vluchtelingenstroom die we vandaag ook in Europa zien toekomen, wordt mee aangedreven door klimaatverandering - zonder ingrijpen zullen grote gebieden in het zuiden onleefbaar worden voor hun bewoners - bewoners die dan op de vlucht zullen (moeten) slaan.

Dichter bij huis beleven we het warmste najaar in tijden, en hoewel dat zeker prettig lijkt, zijn de voorspellingen, als we niets doen, voor de toekomst grimmiger: periodes van droogte en hittegolven bedreigen de leefbaarheid van onze steden. De overstromingen die we nu al kennen, dreigen alleen maar groter te worden, en niemand die écht weet hoe we onze kust op lange termijn kunnen beschermen.

Ook voor de biodiversiteit is klimaatverandering een groot probleem. Volgens wetenschappers dreigt een kwart van alle soorten op land uit te sterven door de opwarming van de aarde. Ook voor soorten en ecosystemen in de oceanen die erg temperatuurgevoelig zijn - met de koraalriffen als meest iconische voorbeeld - ziet de toekomst er bleek uit.


De uitdaging voor Parijs is duidelijk

Onze regeringsleiders moeten op de proppen komen met ambitieuze reductiedoelstellingen (in hun nationale klimaatplannen) om de opwarming onder de 2°C te houden.

Er moet een geloofwaardig fonds komen om ontwikkelingslanden te helpen om én de klimaatopwarming én de schadelijke gevolgen ervan effectief te kunnen bestrijden.

We willen een toekomstvisie voor 2050, waarin we voor 100% hernieuwbare energie gaan. Een visie waarin ruimte is om innovatieve en echt duurzame projecten en burgerinitiatieven te ondersteunen.

We willen een investering in sensibilisering en educatie om zowel beleidsmakers als het brede publiek te vormen rond klimaat en klimaatverandering.


De weg vooruit ligt open

Miljoenen burgers en duizenden vooruitziende bedrijven en coöperaties zetten wereldwijd in op duurzame oplossingen: hernieuwbare energie, energiezuinige businessmodellen, klimaatbestendige samenlevingen. Ecosystemen zijn daarbij van cruciaal belang - ze helpen niet alleen om de veerkracht van de samenleving te verhogen (denk aan de mangroves, of dichter bij huis het SIGMA-plan), ze bieden ook een hernieuwbare bron van welzijn en welvaart via de zogenaamde 'ecosysteemdiensten'.

De gevaarlijke spiraal waarin we terecht zijn gekomen, waarin de klimaatverandering onze ecosystemen verzwakt, waardoor die systemen hun veerkracht wordt gereduceerd en dus de risico’s voor onze samenleving toenemen - kan en moet gekeerd worden.

Investeren in ecosystemen is niet alleen essentieel als we onze (klein)kinderen nog willen laten genieten van de pracht van de natuur, het is ook cruciaal voor het klimaat, voor de veerkracht van de samenleving om de veranderingen op te vangen, voor onze welvaart, onze gezondheid en onze levenskwaliteit.


Meer info: www.natuurpunt.be 
Terug naar de inhoudsopgave >