header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 71 - november 2015 SPECIAL KLIMAAT  
 

Schone Lucht Brussel
Het Lucht-Klimaat-Energie Plan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt binnenkort gestemd

Teken de petitie van SchoneLuchtBXL.be om een daadkrachtig en concreet plan te vragen aan de regering!
Luchtvervuiling: de volksgezondheid wordt op het spel gezet...

In Brussel overlijden er jaarlijks minimum 632 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Luchtvervuiling mag dan veelal onzichtbaar zijn, voortschrijdend onderzoek toont aan dat de schadelijke impact op de volksgezondheid niet langer meer te verwaarlozen is. In 2013 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) dat het luchtvervuiling en fijnstof als kankerverwekkend voor de mens beschouwt.

In juni laatstleden werd België door de Europese Commissie voor de rechter gedaagd voor het niet naleven van de Europese regelgeving inzake luchtkwaliteit. Het Brussels Gewest is er zich van bewust dat extra inspanningen nodig zijn om de Europese normen te halen, wetende dat deze Europese normen 2.5 keer minder streng zijn dan wat de WGO aanbeveelt. Het huidige Lucht-Klimaat-Energie Plan in zijn huidige vorm is op dit moment te vaag om de doelstellingen te bereiken.

Een veel daadkrachtiger beleid is noodzakelijk om de gezondheid van de burger werkelijk te beschermen. Ultrafijnstof en black carbon, afkomstig van dieselwagens, zijn uiterst gevaarlijk voor de volksgezondheid. Ze dringen niet alleen binnen in onze longen maar ook in onze bloedbanen. Deze luchtvervuilers werden in onaanvaardbare grootte gemeten op verschillende drukke verkeersassen in Brussel.

Baby's van moeders die tijdens de zwangerschap aan te veel fijnstof werden blootgesteld, hebben een beperktere longfunctie. Luchtvervuiling verhoogt het risico op een lager geboortegewicht en houdt ernstige risico’s in voor de latere cognitieve en psychomotorische ontwikkeling. Ook het risico op het later ontwikkelen van astma, allergie en diabetes stijgt gevoelig. Eveneens is aangetoond dat luchtvervuiling verantwoordelijk is voor een groot aantal luchtweginfecties en hart- en vaatziekten: 20% van de bronchitisopstoten bij kinderen, 30% van chronisch obstructief longlijden bij volwassenen en 30% van de hartinfarcten worden veroorzaakt door luchtvervuiling.


...en draagt ook bij aan de opwarming van de aarde!

Eén van de zwaarste bronnen van luchtvervuiling is het veelvuldig gebruik van voertuigen met een interne verbrandingsmotor, voornamelijk dieselwagens. Zij produceren black carbon die zijn negatieve impact op de volksgezondheid, hierboven beschreven, cumuleert met een grote impact op de opwarming van de aarde (vergelijkbaar met het effect van methaan).


De actie van SchoneluchtBXL

SchoneluchtBXL is een burgerplatform, partij-onafhankelijk, dat wil ijveren voor zuivere lucht in het belang van de volksgezondheid. Opgestart in juli 2015 met de bedoeling de consultatie van het Lucht-Klimaat-Energie Plan niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, is SchoneluchtBXL deze herfst blijven voortdoen met acties om de Brusselaars en hun politieke vertegenwoordigers te sensibiliseren over het thema 'luchtvervuiling'. Er waren media-acties (zie hier) en een open brief, gepubliceerd in twee belangrijke dagbladen (NL en FR).
Het Lucht-Klimaat-Energie Plan wordt binnenkort gestemd. Als u uw stem wil laten horen over dit thema, teken dan snel hier de petitie! Help samen met ons Brussel op adem komen!Meer info: www.schoneluchtbxl.be

 
Terug naar de inhoudsopgave >