header-left
header-right facebook
  Nieuws nr. 70 - juni 2015    
  Activiteiten van en met Grenzeloze Schelde
 • 7/10/2015: SAVE THE DATE - Info- en ontmoetingsevent ‘Ambitieus Albertkanaal>>
 • 20/09/2015: SAVE THE DATE - Scalluvia wandeling: Zeldzame Elzenbroekbossen
  in de Polders van Kruibeke. Meer info volgt, verken alvast het gebied online >>
 • 12/07/2015: BIG JUMP: spring mee voor proper water! >>
 • Zomer 2015: SZenne afterworks: avondwandelingen in de Zennevallei - Schrijf je nu in! >>
 • 26/04/2015: Erfgoeddag ERF! Terugblik >>
  photo
Driedaagse verkenning van Zenne en 'Zennekanaal'
van bron tot monding
Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseert de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières een driedaagse verkenning van de Zenne en het 'Zennekanaal' van bron tot monding.
Lees meer >
  photo
Vissen doen het in de Zeeschelde steeds beter
De verbeterende waterkwaliteit van de Zeeschelde heeft tot een toename van het aantal vissen en het aantal soorten geleid. Zo werd de houting er, na een afwezigheid van 100 jaar, in 2014 opnieuw aangetroffen. Sinds 2002 controleert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) het visbestand in de Zeeschelde in Vlaanderen.
Lees meer >
  photo
De Noordrand, een gedeelde vallei
Met het territoriaal ontwikkelingsprogramma ‘T.OP Noordrand’ proberen Vlaamse en Brusselse partners voor het eerst een gezamenlijke ruimtelijke visie te formuleren voor het grensoverschrijdend gebied aan de noordoostzijde van Brussel.
Lees meer >
  photo
Twee derde van de Molenbeek stroomt sinds kort
in open lucht
6 jaar geleden wilde Leefmilieu Brussel een sprong vooruit maken om de biodiversiteit verder te ontwikkelen in de vallei van de Molenbeek. Het doel was om het schone water van het rioolwater te scheiden door een nieuwe bedding aan te leggen voor verschillende delen van de beek.
Lees meer >
  photo
Drijvende dammen tegen de vervuiling van de waterlopen
Op de kleinere waterlopen op verschillende plaatsen in Wallonië zijn een reeks drijvende dammen geplaatst in kader van 'de week van de netheid'. Ze moeten drijvende objecten tegenhouden zoals blikjes, flessen, plastiek zakjes... Zo worden de burgers bewust gemaakt van de vervuiling in de waterlopen. Dit initiatief werd gelanceerd in 2013 en 9 ‘Contrats de Rivière’ zijn betrokken.
Lees meer (FR) >
Concrete voorbeelden (FR):
- Dammen op 'le Hain' (Contrat de Rivière Senne) >>
- Dammen op 'la Thines' (Contrat de Rivière Senne) >>
- Dammen op 'l'Obrechoeil, la Haine et le ruisseau des Estinnes' (Contrat de Rivière Haine) >>
  photo
Gecontroleeerde overstromingsgebieden:
tegen wateroverlast en vóór biodiversiteit
De primaire functie van een GOG is het voorkomen van wateroverlast. Maar de natuur gaat er zijn gang. Uit waterbouwkundig én ecologisch standpunt kan je gebieden beter niet onbeheerd laten.
Lees meer >
  Nieuws uit het Scheldebekken
 • Mei 2015: Een nieuwe toekomst voor de site van Neerpede, vlakbij het Pajottenland >>
 • Uw mening over het mariene milieu: stroomgebiedbeheerplan voor de Belgische
  kustwateren >>
 • Juni 2015: Nieuwe in- en uitwateringssluis Zennegat is klaar, nu nog de overloopdijk afwerken #Sigmaplan >>
 • Juni 2015: Vlaanderen pakt historische achterstand Dender aan >>
 • Fietssnelwegen naar Brussel - De kanaalroute vormt één van de drie prioritaire assen van dit netwerk (Fietsersbond - Nieuwsbrief 82) >>
 • 12/07/2015 - Big Jump: Spring mee voor proper water! >>
 • 2015 - Oog voor het klimaat (KMI) >>
 • Bescherming tegen wateroverlast en herstelling ecologische verbindingen in Verrebroek >>
 • Zomer 2015 - De grote verLEIEding: stad Kortrijk viert einde Leiewerken >>
 • In Wallonië werd een App gelanceerd die je alles vertelt over de waterkwaliteit van
  het kraantjeswater.
  In Vlaanderen word je aangespoord om Kraantjeswater te drinken, met grote K! >>
 • Alleedukaai is een spontane actie zone aan het kanaal voor de mens en zijn vriend uit de buurt en de stad. In afwachting van de aanlegging van een park op de site, wordt de kanaalzone hier tijdelijk geactiveerd door Leefmilieu Brussel. >>
 • Zomer 2015: de Waterbus, een intergewestelijke, klokvaste en filevrije 'buslijn' op het kanaal tussen Brussel en Vilvoorde >>
 • 7-10/09/2015: World Canals Conference Ghent >>
 

vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl
Secretariaat: Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel - e-mail - www.grenzelozeschelde.org

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid, het Brussels Gewest en de Provincie Waals-Brabant.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>