GS Nieuws 68
Grenzeloze Schelde
Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal
samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het
ecosysteem in en om de waterlopen van het Scheldebekken.
De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
Grenzeloze Schelde Nieuws 68
 
photo
Onze beste wensen voor 2015!
Klik hier om onze wenskaart te downloaden >
 
photo
Steekt het Kanaal Seine - Noord-Europa eindelijk van wal?
Op 26 september 2014 heeft de Franse eerste minister bevestigd dat de regering een subsidieaanvraag wil indienen bij de Europese Commissie. Brussel heeft immers beloofd om tot 40% te financieren van een project dat geschat wordt op ongeveer 4,8 miljard euro.
Lees meer >>
 
photo
De vallei van de Gete? Een uitwisselingsterrein
voor het thema van de biodiversiteit!
Contrat de rivière Dyle-Gette, Natuurpunt Oost-Brabant en Natuupunt Limburg hebben gebruik gemaakt van het Europese samenwerkingsproject ‘Ontmoet je buren/ À la rencontre de vos voisins’ om kennisuitwisseling te bevorderen over de biodiversiteit rondom de rivier die hen verbindt: de Gete.
Lees meer >>
 
Albertkanaal 75 jaar
Het Albertkanaal werd in 1939 in gebruik genomen. Nu, 75 jaar later, is het veelvuldig aangepast, vooral in functie van de steeds grotere schepen en is het de belangrijkste waterweg in België. In 2014 werd zowel op de (korte) geschiedenis als op de toekomst van de waterweg gefocust.
Lees meer >>
 
photo
'Beekcontracten' voor de interregionale valleien
die Brussel en Vlaanderen verbinden?
Een interregionale waterloop op een integrale manier beheren is bijzonder moeilijk omdat veel besturen en administraties betrokken zijn. Tijdens een ontmoeting in de vallei van de Vleze-Vogelzangbeek, die Vlaanderen en Brussel verbindt, gingen de betrokkenen hierover een positieve en open dialoog aan.
Lees meer >>
 
photo
Waterberging én natuurontwikkeling in het Maldegemveld
In Kleit, deelgemeente van Maldegem, zijn er in het verleden regelmatig overstromingen geweest, onder meer vanuit de Ede. Om de afvoer van regenwater naar de Ede te vertragen heeft de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Natuurpunt 5 ha gronden in het Maldegemveld heringericht waardoor daar nu meer water geborgen kan worden. Tegelijk krijgt de natuur er nieuwe kansen.
Lees meer >>
 
photo
In Wezembeek-Oppem stroomt propere Vuilbeek
opnieuw in open lucht
De Vlaamse Landmaatschappij heeft samen met de gemeente Wezembeek-Oppem de Vuilbeek in het gemeentelijk park opnieuw open gemaakt. Het water van de beek is nu zichtbaar en een stuk properder. Het maakt van het park een aangenamere plek om te vertoeven.
Lees meer >>
 

NIEUWS uit het SCHELDEBEKKEN
 • Zonder is gezonder. Zet pesticiden buiten spel in waterwingebied >>
 • Energie uit Scheldewater dankzij getijden >>
 • Hedwigepolder mag onder water >>
 • De Water Emissie Inventaris. Een plangericht informatiesysteem om de vervuiling van de waterlichamen te verminderen >>
 • Een interessant boek voor onder de Kerstboom: Naar een duurzaam rivierbeheer
  door Patrick Meire >>
 • MEGATRENDS: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen? Bekijk de duurzame boodschap voor onze maatschappelijke systemen >>
 • 13 januari 2015: conferentie 'Veerkrachtige steden: Nieuwe instrumenten voor lokale overheden' in Tour & Taxis Brussel >>
 • 7-10 september 2015: World Canals Conference 2015 Gent >>
ACTIVITEITEN van en met Grenzeloze Schelde
 • Terugblik 2014: u kan de mooiste foto's van en alle info over de activiteiten van
  Coördinatie Zenne
  hier terugvinden!
 • 2 en 3 april 2015: Tweedaagse van de Boven-Schelde.
  Informatie volgt later via www.grenzelozeschelde.org
 • In het voorjaar 2015 zijn er in Vlaanderen Educatieve Milieuboottochten zowel voor scholen als voor verenigingen, bedrijven, steden en gemeenten, families en vriendengroepen op het Kanaal naar Charleroi, het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Netekanaal en het Albertkanaal >>
 • Najaar 2015: Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' op het ‘Zennekanaal’ tussen Brussel en Vilvoorde >>Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel - e-mail - www.grenzelozeschelde.org

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid, het Brussels Gewest,
het Waalse Gewest en de Provincie Waals-Brabant.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>