‘Beekcontracten’ voor de interregionale valleien
die Brussel en Vlaanderen verbinden?

Door de recente aanleg van een dubbele collector in de vallei van de Vogelzangbeek wordt het afvalwater afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallaties. Die investering door beide gewesten heeft gezorgd voor een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit in de beek. De realisatie van de vurige wens dat een constante waterkwaliteit leven in de beek opnieuw mogelijk zou maken, lijkt binnen handbereik... en vergeet niet, vele schone beekjes vormen samen schone rivieren.

Toch blijkt uit een reeks concrete problemen die zich in deze vallei voordeden dat het volledig herstel bemoeilijkt en vertraagd wordt doordat zo veel partijen, administraties en besturen bij het beheer van deze interregionale waterloop betrokken zijn.

 
 
Vanuit die vaststelling hebben Coördinatie Zenne-Coördination Senne, die onder andere ijvert voor een geïntegreerde aanpak van de waterlopen per stroomgebied, CCN Vogelzang CBN, beheerder van het natuurgebied Vogelzang in Anderlecht, en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een activiteit georganiseerd om dit onderwerp aan te snijden met de betrokkenen.

Tijdens een bezoek aan het natuurgebied en een brainstorming achteraf konden betrokken bewoners, verenigingen en beheerders uit de beide gewesten hun kennis uitwisselen en een eerste open en positieve dialoog over het thema aangaan.

Tijdens de wandeling, konden de betrokken bewoners en verenigingen aan de beheerders tonen of uitleggen wat de terugkerende problemen zijn die ze vaststellen op de waterloop: mestlozing, zichtbare vervuiling, illegale aansluitingen, lozingen van werven, ... De beheerders hebben op hun beurt hun projecten en lopende acties kunnen voorstellen. Ze hebben ook nog eens uitgelegd wat hun verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van de bewoners langs de beek die niet altijd weten tot wie ze zich moeten richten in noodgevallen.

Na de wandeling modereerde BRAL de discussie. Iedereen kon zijn of haar mening geven over ‘het creëren van een - bij voorkeur officieel erkende - structuur waarbij alle personen en organisaties die betrokken zijn bij de Vleze/Vogelzangbeek/Zuunbeek kunnen samenwerken om de vallei haar natuurwaarde terug te geven’. Het idee was om dat onderwerp concreet in die vallei aan te snijden met in het achterhoofd de gedachte dat zo’n structuur ook zou kunnen overgenomen worden in andere interregionale valleien die daar nood aan hebben.

Een beekcontract voor de valleien die Brussel en Vlaanderen verbinden?

Carole Van Roy, coördinatrice van het Contrat de Rivière Senne, was aanwezig om ons een concept voor te stellen dat goed werkt in Wallonië: het Riviercontract. Concreet probeert men daar alle actoren uit de vallei rond de tafel te krijgen om eensgezind een actieprogramma op te stellen voor het herstel van de waterlopen, hun onmiddellijke omgeving en de waterreserves in het bekken. Vertegenwoordigers uit verschillende domeinen worden hiervoor uitgenodigd: vertegenwoordigers uit de politiek, de administratie, het onderwijs, uit de socio-economische hoek, verenigingen, de wetenschap… Overal heeft de voorbereiding van het Riviercontract veel mensen voor de rivier gemobiliseerd. Hierdoor groeide een sfeer van vertrouwen tussen de verschillende actoren en kreeg de rivier haar sociale functie terug. En dat is van essentieel belang.

De uitwisseling van informatie is heel opbouwend geweest en heeft geleid tot relevante conclusies om de dialoog tussen burgers, verenigingen en autoriteiten van beide gewesten geleidelijk te versterken, om de problematiek van de Vogelzangbeek te proberen integreren in een groter kader ‘masterschema Neerpede-Vogelzangbeek/Vlezenbeek, Sint-Anna Pede’, om een inventaris op te maken van de gekende knelpunten, om een procedure uit te werken die de omwonenden van de rivier kunnen volgen als ze vervuiling vaststellen en om de discussie open te trekken naar de andere Vlaams-Brusselse valleien...

De conclusies en het verslag van deze ontmoeting kan u terugvinden op:
Een structurele samenwerking in de Vogelzangbeekvallei >>
Een tweede activiteit zal georganiseerd worden in het voorjaar 2015. De mensen op het terrein zijn volop in de weer om die activiteit minstens even nuttig te maken als de eerste.


Coördinatie Zenne - Coordination Senne


Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>