Albertkanaal 75 jaar

De start van de werken voor het uitgraven van het Albertkanaal is een spadesteek van Koning Albert I in 1930. Negen jaar later kan het kanaal in gebruik genomen worden door schepen van maximum 2000 ton, de grootste schepen van toen.
Door de groei van de scheepstrafiek en de evolutie van de schepen wordt in 1968 beslist het kanaal te moderniseren. Het kanaal wordt dubbel zo breed en elke sluis wordt van een duwsluis (sluis voor duwbakken) voorzien.
Het uitzicht van het kanaal verandert nog een tweede keer als gevolg van de exponentiële groei van de containertrafiek. In 2005 beslist de Vlaamse regering dat de doorvaarthoogte van alle bruggen minsten 9,10 meter moet zijn zodat schepen tot 4 lagen containers kunnen stapelen. De verhoging van 25 bruggen gaat van start. Alle 62 bruggen zouden tegen 2020 aangepast zijn aan de doorvaarthoogte. Met veertig miljoen ton goederen is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in België.Feestjaar

Albertkanaal voor de eerste modernisering
In 2014 bestaat het Albertkanaal 75 jaar. Het uitzicht van het kanaal is in 75 jaar tijd veranderd net als het soort trafiek. Nu is het kanaal een echte watersnelweg die steeds belangrijker wordt.
NV De Scheepvaart grijpt de 75ste verjaardag van het kanaal aan om het publiek te laten kennis maken met de geschiedenis en de mogelijkheden van het kanaal. Een varende tentoonstelling in een duwbak toonde het rijke verleden van het kanaal. Tijdens een tocht tussen Antwerpen en Vroenhoven werden 13000 bezoekers al varend ondergedompeld in 75 jaar binnenvaart op het kanaal. Een deel van de tentoonstelling verhuist in het voorjaar naar een nieuwe tentoonstellingsruimte in de brug van Vroenhoven. De opening is voorzien voor januari 2015. In het kader van het 75-jarig bestaan is er ook een boek gepubliceerd van de hand van Marcel Grauls en is er een website met nuttige informatie.


Van Antwerpen via Luik naar het Europese hinterland: een snelweg zonder files

Het kanaal heeft niet alleen een rijk verleden maar ook een sterke toekomst. Het symposium in maart 2014 vestigde de aandacht op ‘het Albertkanaal als hefboom voor economie en mobiliteit’. Er werd ook een toekomstgericht samenwerkingsakkoord getekend door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, nv De Scheepvaart en Port Autonome de Liège. Voor de haven van Antwerpen is het kanaal een verbinding met de ‘inland terminals’ tot in de haven van Luik en van daaruit naar het Europese achterland. De samenwerking zal zich vertalen in concrete acties die het kanaal tot logistieke as bij uitstek moeten ontwikkelen.


Het Albertkanaal ter hoogte van Genk (2012)

In de beleidsnota van Mobiliteit en Openbare Werken van Vlaams minister Ben Weyts staat duidelijk dat het Albertkanaal een opwaardering zal genieten (in het kader van ‘Connecting Europe Facility Transport’). De Vlaamse overheid werkt samen met het Economische Netwerk Albertkanaal (ENA), een economisch netwerk van bedrijvigheid in Vlaamse gemeenten aan het Albertkanaal in de buurt van de E313, om de economische sterkten van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen. Langsheen de watersnelweg komen nieuwe watergebonden bedrijventerreinen en zullen oude bedrijventerreinen geherwaardeerd worden.


Waterbeheersing en groene energie

De investering in pompinstallaties aan de sluizen maakt dat bij droogte het water terug stroomopwaarts gepompt kan worden zodat de bevaarbaarheid en ook de drinkwatervoorziening - uit water van het Albertkanaal wordt drinkwater geproduceerd - niet in het gedrang komen.
Bij te veel water kan in waterkrachtcentrales ter hoogte van de sluis elektriciteit gehaald worden uit de waterkracht. Aan die investering in groene energie hechten nv De Scheepvaart en minister Weyts veel belang.


Bronnen:
- www.75jaaralbertkanaal.be
- 75 jaar Albertkanaal. Slagader voor economie en ecologie, 2014, nv De Scheepvaart


Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>