De vallei van de Gete? Een uitwisselingsterrein
voor het thema van de biodiversiteit!

‘Ontmoet je buren/ À la rencontre de vos voisins’ is een samenwerkingsproject dat burgers en plattelandsactoren van 3 naburige regio’s wil samenbrengen in het kader van het intergemeenschappelijk programma Leader*: Hageland - Haspengouw en Hesbaye Brabançonne (Waals-Brabants Haspengouw). Een hele reeks activiteiten zijn al in 2013 en 2014 op touw gezet om de initiatieven van de ene regio aan de andere twee te tonen en de uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen de 3 streken te vermenigvuldigen.

Contrat de rivière Dyle-Gette en Natuurpunt (Oost-Brabant & Limburg) hebben gebruik gemaakt van het Europese samenwerkingsproject ‘Ontmoet je buren/ À la rencontre de vos voisins’ om kennisuitwisseling te bevorderen over de biodiversiteit rondom de rivier die hen verbindt: de Gete.

De uitwisseling heeft verschillende vormen aangenomen: presentaties, discussies, debatten, activiteiten en excursies op het terrein. Enkele voorbeelden:
 • De terreinbeheerders hebben hun ervaringen kunnen uitwisselen:
  • Vlaams-Brabants Haspengouw is rijk aan uitgestrekte natuurreservaten die professioneel beheerd worden. Voor het onderhoud daarvan is een specifieke knowhow verworven. Die knowhow hebben ze kunnen delen met de natuurverenigingen die zorgen voor het beheer van de natuurgebieden in Wallonië.
  • Aan Waalse kant was er een bezoek aan 2 natuurgebieden in de Getevallei die beheerd worden door de vrijwilligers van Natagora. De buren uit de andere regio zagen er de herstellingswerken van natte weilanden op plaatsen die ontbost werden voor de installatie van een watercollector, de restauratie van een kalkgrasland en tenslotte ook de aanleg van een landbouwgebied op een kalkstenen heuvel.

 •  
   
  Bron: Contrat de rivière Dyle-Gette
 • De waterwegbeheerders, natuurbeschermers en landbouwers zijn ook bij het project betrokken zodat hun tegenhangers in de andere regio ook kunnen genieten van hun vaardigheden en expertise. Tijdens terreinbezoeken werd het beheer van overstromingen en modderstromen behandeld. In Wallonië hebben een bezoek aan een gecontroleerd overstromingsgebied en de presentatie van maatregelen om erosie in de landbouw te voorkomen voor heel wat ervaringsuitwisseling gezorgd, o.a. over wat in Vlaanderen gebeurt.

 • Er zijn in beide gewesten ook activiteiten voor het grote publiek georganiseerd om de bezoekers bewust te maken van hun leefomgeving en hen aan te moedigen om zich in te zetten voor het behoud en de verbetering ervan. Tips, technische fiches en andere animaties over het thema werden uitgedeeld.
Dit project is een mooie gelegenheid om kennis en vaardigheden over de taalgrens heen met elkaar te delen, om nieuwe technieken te leren voor een efficiënt beheer van de biodiversiteit in de vallei, maar ook om een open en stabiel netwerk te vormen van Waalse en Vlaamse verenigingen ... ideaal om de efficiëntie van de natuuracties te optimaliseren aan beide zijden van de ‘grens’.


Grenzeloze Schelde op basis van de nieuwsbrief van Contrat de rivière Dyle-Gette

Meer weten:
Contrat de Rivière Dyle-Gette >>
Natuurpunt Oost Brabant >>* Het project LEADER werd ontwikkeld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid >>

Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>