GS Nieuws 66-67
Grenzeloze Schelde
Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal
samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het
ecosysteem in en om de waterlopen van het Scheldebekken.
De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
Grenzeloze Schelde Nieuws 66-67
 
photo
Deltaprogramma 2015:
een nieuw Deltaplan voor de 21ste eeuw
De focus van het nieuwe Deltaplan ligt op waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De werken die Nederland tegen 2050 klimaatbestendig moeten inrichten, zullen zo’n 20 miljard euro kosten.
Lees meer >>
 
Brussel wil de omgeving van haar kanaal
een nieuwe toekomst geven
Voor Coördinatie Zenne die actief is rond het integraal beheer van waterlopen, brengt dit ook enkel zekerheden met zich mee. Het 'Zennekanaal' is immers dé waterloop van Brussel en moet dus integraal en bijgevolg multifunctioneel beheerd worden. Ook moeten de veranderingen die in Brussel plaatsvinden, passen binnen een globale aanpak op het niveau van het hele Zennebekken.
Lees meer >>
 
Bufferstroken geven de Barbierbeek een toekomst
De Barbierbeek is een wondermooie beek die ontstaat in Sint-Niklaas en bij Kruibeke uitmondt in de Schelde, kronkelend doorheen een beschermd landschap van bolle akkers. Om de Barbierbeek als meanderende waterloop te beschermen tegen erosie en sedimentvorming heeft de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen een deel van de beek opnieuw ingericht.
Lees meer >>
 

DENDER (deel 1)

De Dender begint in Ath, waar Oostelijke Dender, Westelijke Dender en Kanaal Blaton-Ath samenkomen, doorkruist twee provincies, twee gewesten en mondt in Dendermonde uit in de Zeeschelde. Het is een regenrivier die zeer regelmatig voor wateroverlast zorgt. Vrachtvaart is er eigenlijk alleen maar tussen Aalst en Dendermonde. Binnen een prachtige vallei meandert ze tussen groene zones en stedelijke kernen.
Grenzeloze Schelde Nieuws richt haar focus op de Dender. In dit nummer zetten we al een paar bakens uit. In het voorjaar van 2015 gaan we op zoek naar troeven, knelpunten, kansen en uitdagingen voor de Dender en haar vallei.


Waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dender
We hebben aan de bevoegde instanties gevraagd om informatie te leveren over de waterkwaliteit van de Dender.
Lees meer >>
 
Verkenning van het brongebied van de Dender:
de Oostelijke Dender van Jurbise tot Ath
 
Waterwegen en Zeekanaal NV geeft een gestroomlijnde communicatie aan de wispelturige Dender
Om de Dender zo goed mogelijk te kunnen beheren voert de waterwegbeheerder onderhouds- en investeringswerken uit. Om de betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen is op 24 oktober 2014 een informatiecampagne gelanceerd.
Lees meer >>
 


NIEUWS uit het SCHELDEBEKKEN
 • 19/08/2014: Nieuwe publicatie over het kanaalgebied te Brussel:
  Kanaal? Hoezo kanaal?!
  >>
 • September 2014: Wat kunnen we voor u verschepen?
  Promotie binnenvaart via watersnelweg.be
 • 31/10/2014: UPDATE Seine-Schelde: Bochtverbredingswerken Afleidingskanaal van de Leie in Nevele en Deinze >>
 • 12/11/2014: Leefmilieu Brussel vestigt zich aan de oever aan het kanaal >>
 • 20/11/2014: Scheldesymposium 2014 Vlaams Nederlandse Schelde commissie >>
 • 05/12/2014: Conferentie Luchtkwaliteit 2014 Minaraad
  De Vlaamse Minaraad organiseert in samenwerking met ARGUS en LNE een conferentie over luchtkwaliteit in Brussel op vrijdag 5 december 2014. Schrijf je hier in >>
 • 2015: Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen >>
 • Overstromingskaarten voor het Brussels Gewest >>
ACTIVITEITEN van en met Grenzeloze Schelde
 • 6-7-8/07/2014: 3 dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender
  Raadpleeg de beeldverslagen >>
 • 20/08/2014: Terreinbezoek over het thema van 'de toekomst van het kanaal in Brussel'
  Lees de inhoud, consulteer het fotoverslag of lees de synthese van het ‘kanaalplan’. >>
 • 04/11/2014: Info- en vormingsdag: 'Het Sigmaplan als katalysator -
  ontdek het in en rond de cluster Kalkense Meersen'
  >>
 • 10/11/2014: Een 'interregionale studio': ontmoetingen, bezoeken en reflecties
  in de Zennevallei
  >>Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel - e-mail - www.grenzelozeschelde.org

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid, het Brussels Gewest,
het Waalse Gewest en de Provincie Waals-Brabant.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>