‘Waterinfo.be’ voor alle metingen, voorspellingen
en kaarten van Vlaamse waterlopen

De overstromingen van november 2010 hebben aangetoond dat betrouwbare waterstands-gegevens en voorspellingen cruciaal zijn om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. Die informatie was tot nu toe verspreid over de websites van de verschillende Vlaamse overheidsinstanties. De Vlaamse waterbeheerders lanceerden in februari 2014 ‘Waterinfo.be’, de portaalsite die alle metingen, voorspellingen en kaarten bundelt om iedereen te informeren over mogelijke wateroverlast en droogte. Alle voorhanden zijnde waterstanden en voorspellingen voor de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, van de Kust tot aan de Maas, en voor de Noordzee zijn vanaf nu op één website beschikbaar.Lees meer >>

Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>