Aanleg van tijdelijke overstromingsgebieden,
bypasses en kleppen in Wallonië

Drie jaar na de zware overstromingen van november 2010 stelt het Platform Overstromingen van het Riviercontract Zenne vast dat de beheerders van de waterlopen acties ondernomen hebben en verscheidene werken uitgevoerd. Het platform verenigt de verschillende beheerders van de waterlopen, met name de gemeenten, de provincies en het Waalse Gewest, maar ook de verschillende plaatselijke spelers zoals de intercommunales, verenigingen en andere federaties.

Op het subbekken van de Zenne zijn er nu al zeven nieuwe Tijdelijke Overstromingsgebieden (TOG's) die in geval van hoog water samen om en bij de 400.000 m³ water kunnen opvangen. Nog acht andere TOG's staan op stapel. Maar zijn er nog meer werken uitgevoerd. Er is een bypass aangelegd om een gehucht veilig te stellen en er is een klep geplaatst tussen het oude en het nieuwe kanaal, om zo via de oude panden voor extra wateropvang te zorgen. Dankzij deze ingrepen zal de schade voor de bewoners in de toekomst een pak minder groot zijn en op bepaalde plaatsen zelfs helemaal uitblijven.

Raadpleeg het Franstalige verslag van het 3de Platform Overstromingen van het Riviercontract Zenne dat plaatsvond op woensdag 27 november 2013. U leest er meer over de werken van de verschillende beheerders in het Zennebekken in 2013 en hun plannen voor de nabije toekomst >>


Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>