GS Nieuws 64
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief
van Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal
samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het
ecosysteem in en om de waterlopen van het Scheldebekken.
De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 64 - THEMANUMMER 'WATER IN DE STAD'

2014

img
Water in de stad - Kortrijk: de rivier maakt de stad
Wat oorspronkelijk een zuiver waterbouwkundige ingreep was, werd meer en meer een stedelijk verhaal. De knappe herinrichting van de Leie-oevers in Kortrijk is een illustratie van hoe functionele infrastructuurwerken en stadsvernieuwing kunnen samengaan. Een doordacht ontwikkelingskader maakt een mix van stedelijke functies langs het water mogelijk, met aandacht voor beeldkwaliteit. De Leiewerken hebben ervoor gezorgd dat de Leie terug een centrale plaats krijgt in de stad. De Leie 'maakt de stad' en brengt Kortrijk verder tot leven, ze doet dienst als motor voor nieuwe ontwikkelingen en voor stadsvernieuwing. Lees meer >>

img
Water in de Stad - Vlaanderen
Ook in Vlaanderen integreren de steden en gemeenten hun waterlopen opnieuw in het stedelijk weefsel. Een aantal voorbeelden. Lees meer >>

img
De Brusselse kanaalzone... Een langzame opwaardering?
In vele steden leven de oude havenbuurten op. Zo ook in Brussel, zij het langzaam en een beetje chaotisch. Er worden nergens duidelijke keuzes gemaakt: woningen, industrie of recreatie? Auto’s, voetgangers of fietsers? Er wordt klaarheid verwacht met het 'kanaalplan' van Alexandre Chemetoff.
Lees meer >>

img
Charleroi: Terug naar de kades van de Samber
Sinds vijf jaar loopt in de 'Ville Basse', het lager gelegen stadsdeel van Charleroi, een groots renovatieproject dat de naam 'Phénix' meekreeg. Phénix telt acht werfprojecten, waaronder ook het project 'Terug naar de kades van de Samber'.
Lees meer >>

img
Een bredere Schelde in Doornik
Uit de vier weerhouden voorstellen voor de heraanleg van de Pont des Trous, werd de 'moderne' optie gekozen. De werken die in Doornik worden uitgevoerd om de Schelde aan het scheepvaartverkeer aan te passen, worden gecompenseerd op de oevers van de Schelde. Lees meer >>

img
Valenciennes richt de blik naar het water
De renovatie van de stad Valenciennes draait rond de herwaardering van water. De Schelde wordt er geherwaardeerd om zo niet alleen de biodiversiteit, maar ook het goederentransport en riviertoerisme te stimuleren. Ook het afvalwater wordt opnieuw gebruikt om energie te creëren. Lees meer >>

img
Een opknapbeurt voor de Dommel door Eindhoven
Dwars door het hart van Eindhoven in Nederland stroomt de Dommel, 17 kilometer lang. Helaas was de Dommel ook een bron van verontreinigingen. Bovendien werd de beek in het verleden recht getrokken, waardoor het water veel te snel werd afgevoerd naar de Maas. De laatste decennia ging kostbare natuur verloren. Dat is nu echt verleden tijd! In april 2013 werd de Dommel in Eindhoven weer teruggegeven aan de bewoners van de stad.
Lees meer >>

img
Centrum Brakel weer 'vispasseerbaar'
De overwelving van de Dorenbosbeek in het centrum van Brakel vormt een belangrijk vismigratieknelpunt en wordt momenteel weggewerkt. De Dorenbosbeek is een bovenloop van de Zwalm met waardevolle restpopulaties van o.a. beekforel en beekprik. Om er voor te zorgen dat deze vissen kunnen standhouden en in aantal zouden kunnen toenemen, moeten de migratiemogelijkheden naar de Zwalm en de Schelde hersteld worden. De Dorenbosbeek krijgt er een nieuwe bedding en zal er op een natuurlijke en ecologische manier ingericht worden. Lees meer >>


NIEUWS in het Scheldebekken
  • Voorjaar-najaar 2014: educatieve milieuboottochten op de waterwegen
    van West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
    >>
  • Van 28 april tot 21 mei 2014: milieueducatieve boottochten in Wallonië >>
  • 7 mei 2014: activiteit ‘Water in de Stad’ in Charleroi
  • De Grenzeloze Schelde activiteiten 2014 komen binnenkort online!

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), Wallonië en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice