Een bredere Schelde in Doornik

Pont des Trous
Het project 'Seine-Schelde' richt zich op de ontwikkeling van een waterwegverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken om zo de binnenvaart te stimuleren. De vaartijd voor schepen met een laadvermogen van 4400 ton zou op die manier namelijk gehalveerd kunnen worden (van Parijs naar Zeeland in twee dagen in plaats van vier). Met Europese steun voeren Frankrijk en het Waalse en Vlaamse Gewest hiervoor grote infrastructuurwerken uit. Daartoe behoort onder andere de verbreding van de Schelde in Doornik.


Een moderne Pont des Trous

Het begeleidingscomité van de verbreding van de Schelde in Doornik had vier voorstellen voor de renovatie van de Pont des Trous weerhouden. (klik op de foto's voor een grotere weergave)

Ontwerp 1: De centrale boog verbreden door de
zijbogen te vernauwen (alles volledig in steen)
Ontwerp 2: De voeten van de centrale boog weghalen
en vervangen door metalen stutten om zo de boven-
bouw te kunnen behouden
Ontwerp 3: De voeten van de centrale boog weghalen
en trekstangen plaatsen om zo de bovenbouw te
kunnen behouden
Ontwerp 4: Een moderne optie: de drie bestaande
bogen vervangen door een replica, die de indruk
geeft doorzichtig te zijn

Het geselecteerde ontwerp is op 5 november 2013 aan het publiek voorgesteld. Het gaat om de 'moderne' optie (ontwerp 4). De torens blijven bewaard, maar de bogen worden afgebroken. In plaats daarvan komt een structuur van gekruiste staven in roestvrij staal die de indruk wekken dat de brug doorzichtig is. In de torens zullen trappen worden gebouwd zodat men via de gaanderij van de ene oever naar de andere kan wandelen.

Uitzicht vanaf de Delwartbrug op de quai Vicinaux
en quai Casterman © Espace Environnement
Uitzicht op de quai Vifquin en de quai Poissonsceaux
© Espace Environnement
Uitzicht op de plezierjachthaven aan de
quai Taille-Pierres © Espace Environnement
En wat gebeurt er met de Pont-a-Pont? Deze brug zal worden afgebroken en vervangen door een nieuwe brug. De nieuwe brug kan wel naast de oude in elkaar gezet worden, zodat ze daarna enkel nog naar haar nieuwe plaats moet worden geschoven. Op die manier blijft het mobiliteitsprobleem beperkt.

De werken zijn gepland voor 2015 en 2016. De geraamde kost van het project varieert tussen de 25 en de 29 miljoen euro. Het eigenlijke werk, de Schelde bevaarbaar maken voor schepen met een laadvermogen van 1500 - 3000 ton, zal zo'n 15 miljoen euro kosten. De rest zijn 'compensatiekosten'.


De compensaties vinden we
op de kades van de Schelde


De Waalse regering heeft bekomen dat de verbredingswerken aan de Schelde in Doornik zullen worden gecompenseerd door de heraanleg van de kades tussen de Delwart- en de Devalléebrug (de Quai des Salines, Quai Notre-Dame en Quai du Marché au poisson vallen dus buiten het project).

Het ANMA1, die eerder al het project 'Herwaardering van de stadskern' ontwierp, wil een groen lint langs de Schelde laten lopen: meer dan tweehonderd bomen zullen er worden geplant. Er worden paden aangelegd waar zowel voetgangers als fietsers terecht kunnen en waar hier en daar een rustplaats wordt ingelast. Het wegennet wordt opnieuw ingericht en er zullen zeker 366 parkeerplaatsen zijn.

Aan de kant van de Pont des Trous komen er wandelpaden in blauwe steen en ook de aanmeerplaats wordt herbekeken. De Pont des Trous en het Parc du jardin de la Reine zullen in elkaar overlopen. Het wandelpad langs de Schelde op de Quai Sakharov wordt verlengd. Ter hoogte van de Quai Taille-Pierres tenslotte, is het de bedoeling de breedte van de Schelde te benutten om de jachthaven beter te integreren, onder andere met een volwaardige aanlegsteiger.


Meer weten:
- Modernisering van de doortocht van Doornik voor de Klasse Va (in het Frans) >>
- Terugblik op de info- en ontmoetingsdag 'Water in de Stad - Doornik: De blauw-groene identiteit
van de Boven-Schelde in de grensstreek' >>

Bronnen: ‘La traversée de Tournai: le projet se précise’, 7/11/2013, RTBF Info
1 Agence Nicolas Michelin et Associés.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>