Charleroi: Terug naar de kades van de Samber'

Industriële Revolutie en bloei van Charleroi

Tijdens de industriële revolutie van de 19de eeuw stak Charleroi met zijn staalindustrie, steenkool, glas en chemie boven alle andere steden uit. Willem van Oranje, heerser van de Nederlanden, merkte dat Brussel moeite had met de steenkoolvoorziening, terwijl Charleroi met zijn steenkoolproductie geen blijf wist. Daarom liet hij het Kanaal Charleroi-Brussel aanleggen. In die tijd bestond er immers geen enkele manier om snel van Brussel naar Charleroi te reizen. 'Snel' betekende toen 'in enkele dagen'. Daar ligt dus de oorsprong van een van de oudste kunstmatige waterwegen van België. In 1832, na vier jaar werken, werd het kanaal ingehuldigd. Het traject neemt drie dagen in beslag. Het kanaal begint in Dampremy en staat er in verbinding met de Samber.


Het kanaal begint in Dampremy, een deelgemeente van Charleroi, waar het in verbinding staat met de Samber


Desindustrialisering en verval van Charleroi

De teloorgang van de zware industrie (steenkool, staalindustrie) in de jaren 1970, ging hand in hand met het verval van de stad. Charleroi heeft zijn verleden niet mee, maar heeft wel een erg groot potentieel: woonwijken, burgerwoningen, beschikbare industriegrond, mijnwerkershuisjes, de Samber.


Charleroi herleeft en richt haar blik naar de kades

Sinds vijf jaar is er in de Ville Basse van Charleroi een golf van grootse werken. Charleroi dankt deze heropleving aan de Europese Structuurfondsen en aan het Waalse Gewest, die respectievelijk 50% en 40% financieren van dit grote renovatieproject, genaamd 'Phénix'.

Phénix telt acht werven waaronder het project 'Terugkeer naar de kades van de Samber'. Concreet zullen de Quai de Flandre en de Quai de Brabant worden verlaagd, zodat het water zichtbaar deel uitmaakt van de omgeving. De kaaien worden verder ook omgebouwd tot een park. Tussen het station Charleroi-Zuid en de Porte des Arts in de vroegere Nationale Bank komt een voetgangersbrug van 12 tot 16 meter breed over de Samber. Dankzij die brug zullen de rue Puissant en de place Albert Ier vlotter bereikbaar zijn.

Maar er loopt in Charleroi ook nog een ander project dat zich dicht bij het water situeert. Het project 'Linkeroever' voorziet de bouw van een 35.000 m² grote handelskern op verschillende terreinen. Er zullen winkels zijn, huizenblokken, hotels, kantoren en parkeerterreinen.

Quai de Flandre en quai de Brabant in aanleg © Carolophenix

De kaaien worden met 80cm verlaagd zodat het water zichtbaar deel uitmaakt van de omgeving.
Tegelijkertijd wordt het jaagpad vernieuwd en op een hoger niveau gebracht. © CarolophenixHeraanleg van de kades langs de Samber tussen de 'pont Olaf' en de 'pont de la Résistance' © Carolophenix

Voetgangersbrug over de Samber
© Carolophenix

Meer weten:

- De werkgroep 'Water in de Stad' van Grenzeloze Schelde organiseert een infodag 'Water in de stad - Charleroi'
- Over het renovatieproject 'Phénix' (in het Frans) >>
- Over het project 'Linkeroever' >>

Bronnen: ‘Charleroi, ce phénix en cendres qui prépare sa renaissance’, Le Soir, 19/09/2013
.


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>