De Brusselse kanaalzone...
Een langzame opwaardering?

In vele steden leven de oude havenbuurten op. Zo ook in Brussel, zij het langzaam en een beetje chaotisch. Door de sterke versnippering van bevoegdheden en de vele planningsinstrumenten in Brussel heeft niemand de leiding over de ontwikkeling van de kanaalzone en krijgen particuliere initiatieven vrij spel zonder duidelijke richtlijnen van de overheid. Er worden nergens duidelijke keuzes gemaakt: woningen, industrie of recreatie? Auto’s, voetgangers of fietsers? Typisch is ook de traagheid van het Brusselse besluitvormingsproces. Brussel mist een echte visie op de ontwikkeling van de kanaalzone. Er wordt klaarheid verwacht met het ‘kanaalplan’ die de Franse stadsplanner Alexandre Chemetoff ontwierp in opdracht van het Brussels Gewest.


De vele actoren en projecten van de kanaalzone in Brussel

De Kanaalzone strekt zich over een afstand van 14 km en wordt beheerd door gemeentelijke, regionale en federale instanties, respectievelijk o.a.: Anderlecht, Brussel-Stad en Sint-Jans-Molenbeek; de Haven van Brussel, Leefmilieu Brussel; Beliris. De kanaalzone komt grotendeels overeen met de 19de-eeuwse industriebuurten. In de 20ste eeuw is de oude industrie er echter grotendeels verdwenen, zodat op vele plaatsen een verwaarloosd industrieel erfgoed en veel leegstand overbleven.
Door de explosieve bevolkingsgroei moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020 meer dan 70.000 nieuwe woningen gebouwd worden. De publieke overheden en private vastgoedsector investeren in stadsvernieuwings- en woonprojecten, vooral in de oude industriële panden en gronden langs het kanaal.

Klik op de nummers op de kaart voor meer info over de projecten.


Een ‘kanaalplan’ voor Brussel

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de kanaalzone die een groot potentieel heeft. Er is nood aan een samenhangende stedenbouwkundige visie die de bestaande initiatieven en de toekomstige plannen in rekening brengt, zodat de kanaalzone geen simpele optelsom wordt van losse initiatieven.
De Franse architect Alexandre Chemetoff biedt met zijn ‘kanaalplan’, een stedenbouwkundig referentieinstrument dat de publieke en private acties op korte, middellange en lange termijn zou verenigen en sturen. Het is dus niet de bedoeling dat het ‘kanaalplan’ een visie oplegt, maar veeleer dat het ontwikkelingsperspectieven voorstelt. Tegelijk biedt het kanaalplan antwoorden op de grote uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: woningen creëren, economische activiteit stimuleren, levensomstandigheden verbeteren.


Het Gewestelijk Domein van Chemettof (klik op de kaart om de pdf te openen).

Meer informatie:
‘Een visie voor de Brusselse Kanaalzone door Alexandre Chemetoff’ >>
Het kanaalplan van Chemetoff >>
Lopende projecten in de kanaalzone >>

Bron: ‘De kanaalzone: therapie tegen stadskanker’, 4/09/2013, Knack
Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>