GS Nieuws 63
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 63
INHOUD

Waterbus
Opmerkelijk experiment: de eerste Waterbus in België
vaart tussen Brussel en Vilvoorde
Op 5 juli 2013 werd de eerste Waterbus in België officieel ingehuldigd op het 'Zennekanaal' tussen Brussel en Vilvoorde. Hiermee komt het gemeenschappelijk personenvervoer op het water ook in België echt uit de startblokken. In Nederland is die manier van reizen al een niet onbelangrijk onderdeel van het netwerk van openbaar vervoer.
De Waterbus Brussel-Vilvoorde wil zowel een duurzame aanvulling als een alternatief bieden voor het drukke wegverkeer in de kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde. Lees meer >>

img
Kunstwerken op het Centrumkanaal
en het kanaal Charleroi-Brussel
Toen in de 19de eeuw de steenkool werd ontdekt, werden al gauw de plannen gesmeed voor de aanleg van het Centrumkanaal en voor het kanaal Charleroi-Brussel. Water door een kanaal laten stromen was een eerste huzarenstukje, maar het kanaal bevaarbaar maken was nog een ander paar mouwen. Om de hoogteverschillen te overbruggen zouden tientallen - tijdrovende en water verslindende - sluizen nodig zijn opdat de schepen het kanaal zouden kunnen bevaren. Lees meer >>

img
Tongeren en Jeker halen oude banden aan
De Jeker meandert weer in het natuurreservaat 'de Kevie'. Dit project op een boogscheut van Tongeren zorgt voor de definitieve verzoening tussen Tongeren en de voorheen sterk vervuilde Jeker. Bovendien zorgt het samen met de Beek die in Vreren-Nerem terug in openlucht stroomt voor een extra buffercapaciteit en dus een betere bescherming tegen wateroverlast. Lees meer >>

img
Kustversterking, natuur en recreatie hand in hand
in Waterdunen
In de Middeleeuwen verdween het Zeeuws-Vlaamse dorp Waterdunen, westelijk van Breskens, tijdens een stormvloed in de golven. Nu herrijst Waterdunen als natuur- en recreatiegebied. Een gebied dat de veiligheid, economie en leefbaarheid van de regio zal verbeteren. Initiatiefnemer is de voormalige eigenaar van de daar gevestigde camping. Hij zag het voortbestaan van zijn recreatiebedrijf bedreigd door de kustversterkingsplannen en besloot om die bedreiging om te zetten in een kans. Lees meer >>

img
Wikhydro, een kennisuitwisselingsplatform
tussen wateractoren
Het Franse ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en Energie heeft in juni 2013 'Wikhydro' gelanceerd, de Wiki die spreekt over water. Deze tool, vergelijkbaar met wat internetgebruikers kunnen vinden op Wikipedia, wil een hoogkwalitatief platform zijn voor kennisuitwisseling uitsluitend op het gebied van water, zowel voor professionals als voor het grote publiek. Lees meer (Franstalig) >>

img
150 jaar Schelde Vrij
16 juli 1863. In de geschiedenis van de haven van Antwerpen hebben weinig momenten een dergelijke rol van betekenis gespeeld als de dag waarop maritieme naties van over heel de wereld de Nederlandse tol op de scheepvaart van en naar Antwerpen afkochten. Vanaf dat moment stond Antwerpen definitief op de wereldkaart als havenstad en begon ze aan haar groei tot de tweede belangrijkste havenstad van Europa die ze vandaag, 150 jaar later, is. Lees meer over:
 • 150 jaar Schelde tolvrij >>
 • de historische momenten in de geschiedenis van de haven
      van Antwerpen >>

 • img
  Trends inzake stedelijk afvalwater gaan in de goede richting in Europa
  De laatste cijfers van Europa inzake de behandeling van afvalwater vertonen verbeteringen wat opvang en behandeling betreft, al blijven er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten. Koplopers zoals Oostenrijk, Duitsland en Nederland voldoen praktisch volledig aan de EU-minimumnormen voor de behandeling van afvalwater. Steden ruimen hun afval(water) beter op, al hebben slechts 11 van de 27 Europese hoofdsteden een adequaat systeem voor opvang en behandeling. Lees meer >>

  img
  Bestrijding van de reuzenbalsemien
  De reuzenbalsemien is een plant die van nature in de Himalaya groeit. Omwille van de mooie rozige bloemen werd ze als sierplant ingevoerd. Maar ondertussen is ze door verwildering fors in opmars, vooral langs waterlopen. Door haar onstuimige groei verstikt ze de inheemse planten en vormt ze een bedreiging voor de biodiversiteit. Bovendien sterft de plant in het najaar volledig af waardoor de bodem zeer vatbaar wordt voor erosie. Lees meer >>


  NIEUWS in het Scheldebekken
  • Op 25 september en 29 oktober 2013: 'Water in de Stad': Kortrijk en Hasselt (thematische reeks) >>
  • Elke maand tot december 2013: wandelingen en ontmoetingen
   in de Zennevallei 2013
   >>
  • Op 17 en 25 november 2013: 'Bescherming tegen overstroming':
   kustveiligheid in Oostende en Maaswandeling in Koningssteen-Kollegreend
   (thematische reeks) >>
  • Op 21 oktober 2013: Info- en vormingsdag in en rond de haven van Gent >>
  • Van 2 tot 25 oktober 2013: milieueducatieve boottochten
   'Brussel langs het water ontdekken'
   >>
  • September - November 2013: met de milieuboot op de waterwegen
   van West- en Oost-Vlaanderen
   >>

  Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
  U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

   
  Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
  Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
  Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


  Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling
  'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
  en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

  Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
  (Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

  Vormgeving en ICT consultancy: Vservice