Opmerkelijk experiment: de eerste Waterbus in België
vaart op het kanaal tussen Brussel en Vilvoorde


Op 5 juli 2013 werd de eerste Waterbus in België officieel ingehuldigd op het 'Zennekanaal' tussen Brussel en Vilvoorde. Hiermee komt het gemeenschappelijk personenvervoer op het water ook in België echt uit de startblokken. In Nederland is die manier van reizen al een niet onbelangrijk onderdeel van het netwerk van openbaar vervoer.
De Waterbus Brussel-Vilvoorde wil zowel een duurzame aanvulling als een alternatief bieden voor het drukke wegverkeer in de kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde.


Waterbus


Een Waterbus voor een duurzame mentaliteits- en gedragsverandering

De Waterbus kan op termijn bijdragen tot een verlichting van een van de grootste mobiliteitsknelpunten in de kanaalzone tussen de centra van Brussel en Vilvoorde. Terwijl deze kanaalzone vroeger voornamelijk een bestemming was voor vrachtverkeer, brengen de nieuwe stedelijke ontwikkelingen ook veel woon-werkverkeer, vrije tijdsverkeer en een waaier aan andere verplaatsingen met zich mee.

De initiatiefnemers Kanaaltochten Brabant en Brussels by Water vinden het dan ook het uitgelezen moment om aan de nieuwe bewoners en aan alle gebruikers van deze zone, nu en in de toekomst, een alternatieve manier van reizen aan te bieden. In deze kanaalzone kan de Waterbus een ecologisch, sociaal verantwoord en tevens attractief transportmiddel vormen. Het kanaal wordt door dit nieuwe project eerder een verbindings- dan een scheidingsas.

De Waterbus schakelt zich ten volle in het zogenaamde ‘STOP-principe’ in. Dat principe stelt een rangorde van wenselijke mobiliteitsvormen voorop: er wordt eerst gefocust op Stappers, vervolgens Trappers, dan Openbaar (en collectief) vervoer en pas dan Personenwagens (of privaat gemotoriseerd vervoer). Met de Waterbus krijgt de mobiliteit van de zachte weggebruikers nieuwe kansen: de fiets mag mee op de boot en voor voetgangers zijn de afstanden sneller te overbruggen.


De Waterbus zal ook op ecologisch vlak bijdragen tot een betere levenskwaliteit in de kanaalzone. Door gemeenschappelijk personenvervoer via het water aan te bieden, wil de Waterbus mee helpen zorgen voor een daling van het wegverkeer en dus voor minder CO2-uitstoot. Zowel de geluidshinder als de CO2-uitstoot zijn bij scheepvaart minimaal in vergelijking met het wegverkeer.


Doelgroepen

De Waterbus is er in eerste instantie voor personen die zich willen verplaatsen in de directe omgeving van de kanaalzone tussen Grimbergen/Vilvoorde, Neder-over-Heembeek, Schaarbeek, Laken en Brussel. De Waterbus streeft daarbij naar een gemengd vervoer, vergelijkbaar met dat van bv. de Kusttram of met het aanbod van De Lijn en de MIVB.
De Waterbus is interessant voor alle soorten verplaatsingen: van en naar evenementen, om te winkelen, als recreatie, in de vrije tijd, naar school of naar het werk. En natuurlijk: de fiets kan mee aan boord!


Praktisch

De Waterbus is een aangename, intergewestelijke, klokvaste en filevrije 'waterbuslijn' tussen Brussel en Vilvoorde. Tot eind oktober 2013 kan je op dinsdag en donderdag, 6 keer per dag het traject tussen de centra van Vilvoorde en Brussel varen, met in- en ontschepen aan één van de 8 haltes naar keuze, die elk aansluiting geven op clusters van het openbaar vervoer, winkelconcentraties, kantoor- en evenementenlocaties, bedrijven en bestaande en toekomstige wooncentra en bus- en autoparkings aan de rand van de stad. Dit alles voor een toegankelijke prijs: een enkel traject kost afhankelijk van het traject € 2 tot € 3 (+ € 1 of € 2 voor uw fiets).

Samen met de (huidige en toekomstige) partners willen de initiatiefnemers het project stap voor stap verbeteren en het aanbod uitbreiden naar meerdere dagen per week.
Het project kreeg alvast de steun van het Brussels en Vlaams Gewest en de Nationale Loterij en de medewerking van de steden Brussel en Vilvoorde en de waterwegbeheerders.

Een opmerkelijk experiment: wordt vervolgd...!


Meer info: de uurregeling en de haltes vindt u op www.waterbus.eu
en aan elke halte van de Waterbus.
Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>