GS Nieuws 62
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 62
THEMANUMMER 'DE BOVEN-SCHELDE'
INHOUD

kaart Scheldestroomgebied
Geografische situering van de Boven-Schelde
De Schelde ontspringt in Noord-Frankrijk en mondt uit in de Noordzee in Nederland. Vanaf haar bron tot de getijdensluis van Merelbeke wordt ze de Boven-Schelde genoemd. Oorspronkelijk had de Boven-Schelde een bochtig verloop, vandaag kennen we ze als een gekanaliseerde rivier met verscheidene functies.
Lees meer >>

img
Naar een integraal beheer van de Boven-Scheldevallei
Zoals zovele waterlopen vervult de Boven-Schelde verscheidene functies, die niet altijd gemakkelijk te verenigen zijn. Een beheer dat rekening houdt met alle functies en gebruiken van een waterloop, is een integraal beheer. Grenzeloze Schelde had op 15 mei 2013 de gelegenheid om medewerkers aan Europese programma’s over interregionale samenwerking te laten getuigen. Lees meer >>

img
Een groen-blauw netwerk voor de Boven-Schelde
Het 'Groen-Blauwe Netwerk' wil een halt toe roepen aan het verlies van de biodiversiteit in een landschap dat steeds verder versnippert. Het GBN maakt deel uit van de Europese strategie om de biodiversiteit te bevorderen. De Boven-Scheldevallei bezit een hoge potentie voor natuurherstel, vooral in de afgesneden meanders.
Lees meer >>

img
De waterkwaliteit van de Boven-Schelde
De aanpassingen aan de rivier voor de scheepvaart samen met vervuiling afkomstig van huishoudens, landbouw en industrie gaan gepaard met het verlies aan natuurlijke habitats en een slechter wordende waterkwaliteit. De waterkwaliteit van de Boven-Schelde is matig tot slecht, waardoor het waterleven sterk gereduceerd is. Zonder doorgedreven waterzuivering is er geen verdere verbetering van de waterkwaliteit. Lees meer >>

img
Steden van de Boven-Schelde
Tot in de jaren 1960 werden waterlopen volledig of ten dele gedempt of overwelfd in functie van het verkeer of parkeergelegenheid in de binnenstad. Vanaf de jaren 1980 kwam hierin een kentering en wordt 'water in de stad' stilaan geherwaardeerd. De verscheidene functies van waterlopen zijn niet altijd gemakkelijk te verenigen en ambitieus scheepvaartprojecten zoals de Seine-Scheldeverbinding houden heel wat veranderingen in het rivierlandschap.
Lees meer >>


NIEUWS in het Scheldebekken
 • Vanaf mei en elke maand: Wandelingen en ontmoetingen in de Zennevallei 2013 >>
 • 14 juli 2013 om 15u: Big Jump 2013 - Spring mee! >>
 • Van 25 juni tot 22 november 2013: Bescherming tegen overstroming: Van kustverdediging, via Sigmaplan, tot Maasvallei: thematische reeks 2013 >>
 • Van 8 augustus tot 28 october 2013: Water in de Stad: Brussel/Vilvoorde, Mechelen, Kortrijk en Hasselt: thematische reeks 2013 >>
 • Van 2 tot 25 oktober 2013: Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' >>
 • Najaar 2013: met de milieuboot op de waterwegen van West- en
  Oost-Vlaanderen
  >>
Terugblik
 • 7 juni 2013: De overstromingsproblematiek in het Denderbekken:
  3de interregionale samenkomst met terreinbezoek Markevallei
  >>
 • 23 april en 17 januari 2013: Een primeur: twee interregionale parlementaire zittingen over het waterbeheer >>
 • Van 22 januari tot 21 mei 2013: Interregionale vormings- en activiteitencyclus over het Zennekanaal >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice