De waterkwaliteit van de Boven-Schelde


Een goede waterkwaliteit als noodzaak voor de biodiversiteit

De aanpassingen aan de rivier voor de scheepvaart samen met vervuiling afkomstig van huishoudens, landbouw en industrie gingen gepaard met het verlies aan natuurlijke habitats en een slechter wordende waterkwaliteit, waardoor de ecologische rijkdom van de rivier enorm achteruit ging.

In de meest gedegradeerde delen langs de Boven-Schelde stroomt de rivier binnen een strak keurslijf van dijken en betonnen oevers. Hierdoor ging de natuurlijke kombergingsfunctie van de vallei grotendeels verloren. De waterkwaliteit is matig tot slecht, waardoor het waterleven sterk gereduceerd is.

Lees meer over de waterkwaliteit van de Boven-Schelde in Vlaanderen
in de samenvatting van de Vlaamse Milieumaatschappij >>
Lees meer over de waterkwaliteit van de Boven-Schelde in WalloniŽ
in een samenvatting van de DGARNE >>Als een vis in... het Scheldewater

Gezien het feit dat de Boven-Schelde een zich nog steeds herstellende rivier is - de waterkwaliteit is pas de laatste jaren aan het verbeteren - is de visstand nog in volle opbouw. Een incident zoals in het najaar van 2012 kan deze opbouw ernstig verstoren en zelfs teniet doen. Lees meer >>

Naast een goede waterkwaliteit is een kwaliteitsvol en samenhangend leefgebied van cruciaal belang voor het voortbestaan van vispopulaties. Een vis moet zich immers in de waterloop kunnen verplaatsen om al de plekjes te kunnen bereiken die hij nodig heeft om te paaien, te eten, te rusten en te slapen. Migratie is dus van groot belang voor het in stand houden van gezonde vispopulaties en het voortbestaan van de soorten.

Lees meer over de aanpak van vismigratieknelpunten door de provincie Oost-Vlaanderen:
- op de Maarkebeek >>
- op de Dorenbosbeek >>


Bron: Nieuwsbrief 'De Waterstand', de digitale nieuwsbrief van de provincie Oost-Vlaanderen
over hun waterbeleid.Zonder waterzuivering geen verbetering van de waterkwaliteit

In het Vlaams gedeelte van het Boven-Scheldebekken bedraagt de zuiveringsgraad maar 55%, wat beduidend lager is dan het Vlaamse gemiddelde (77% in 2011, bron MIRA-T). Dit komt door de verspreide bebouwing waardoor er veel verspreide lozingspunten zijn: de aanleg van collectoren is namelijk een dure investering. De toekomstige zuiveringsgraad, na uitvoering van de momenteel geplande bovengemeentelijke en gemeentelijke inspanningen, bedraagt 76%. De belangrijkste bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIís met een capaciteit groter dan 10.000 inwoner-equivalenten1) van Aquafin voor het gebied zijn van stroomopwaarts naar stroomafwaarts: Avelgem, Ronse, Oudenaarde, Zwalm, Gavere en Merelbeke.

kaart
Rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Vlaamse Boven-Scheldebekken (klik op de kaart om deze te openen als pdf).
Raadpleeg de website van Aquafin voor meer actuele info per rioolwaterzuiveringsinstallatie.


In WalloniŽ wordt het afvalwater van de meeste gemeenten die deel uitmaken van het Waalse deel van het Boven-Scheldebekken collectief gezuiverd, wat wil zeggen dat het afvalwater via het rioolnetwerk en collectoren verzameld wordt en naar de RWZI gevoerd wordt. IPALLE (intercommunale van openbare netheid in West-Henegouwen) staat in voor de afvalwaterzuivering van 23 gemeenten in WalloniŽ picarde (339.781 inwoners op 01/01/10) en van de 7 gemeenten van Zuid-Henegouwen (50.811 inwoners op 01/01/10).

kaart
Rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Waalse Boven-Scheldebekken (klik op de kaart om deze te openen als pdf)


1 Een inwoner-equivalent (IE) is een eenheid van verontreiniging. Het drukt zowel een hoeveelheid water als een bepaalde vuilvracht uit en komt overeen met het afvalwater dat gemiddeld door 1 inwoner op een dag geproduceerd wordt, namelijk 150 l/dag.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>