GS Nieuws 60
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans FrontiŤres, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 60
INHOUD

2013

De Maas, een sterk merk
Laat de Maas haar gang gaan. De natuur en de toerist varen er wel bij. Dat is het idee achter het RivierPark Maasvallei, dat op 24 oktober 2012 officieel geopend werd. Terwijl Vlaanderen en Nederland kibbelen over de Schelde en de Hedwigepolder vinden ze elkaar dus wel reeds rond de oevers van die andere grote stroom, de Maas. Lees meer >>

Vissterfte in de Boven-Schelde
Eind september 2012 stierf bijna het gehele visbestand in de Boven-Schelde ten gevolge van een organische vervuiling afkomstig uit Wallonië. Wat is er precies gebeurd? Wat betekent dit voor de vissen? Hoe een herhaling vermijden? Welke vragen rijzen?
Lees meer >>

Een visie voor de Brusselse Kanaalzone
door Alexandre Chemetoff
In oktober 2012 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Franse architect Alexandre Chemetoff als auteur van het toekomstige Richtplan voor het Kanaalgebied geselecteerd. Het kanaal strekt zich over een afstand van 14 km uit over zeven gemeenten. Er hangt duidelijk een industriële identiteit vast aan de Kanaalzone, maar ze bestaat ook uit diverse erg van elkaar verschillende wijken, waarin tal van dynamieken spelen. Vele vragen dringen zich op. Lees meer >>

Watermanagementcentrum Nederland: één punt voor water
Op 7 november 2012 werd het Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat geopend als hét centrum voor kennis en informatie over het hoofdwatersysteem in Nederland.
Het Watermanagementcentrum bundelt alle producten en diensten op gebied van waterinformatie. Het centrum levert waterbeheerders en professionele gebruikers van de Nederlandse wateren de dagelijkse informatie over waterstanden, overstromingsgevaar, stormsituaties, waterkwaliteit en ijsvorming. Zo draagt het centrum bij aan een uniform en optimaal management van het watersysteem in Nederland. Lees meer >>

Elke druppel telt: blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren
De Europese Commissie publiceerde op 15 november 2012 haar ‘Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren’ voor. Dit document tracht onder meer de volgende vragen te beantwoorden: welke nieuwe doelstellingen inzake EU-waterbeleid stelt de Europese Commissie voorop tegen 2020 en 2050 en hoe wil ze deze realiseren? Hoe speelt Europa in op de oude en nieuwe uitdagingen waarmee het waterbeleid geconfronteerd wordt?
Lees meer >>

Meer dan helft van Europees water scoort onvoldoende
Volgens het Europees Milieuagentschap zal slechts de helft van de waterlichamen de Europese doelstellingen halen tegen 2015. Een groot deel van het Europese water is nog te vervuild. Ook de hoeveelheid beschikbaar water baart Europa zorgen: het gebied met waterschaarste wordt groter. Daarnaast neemt ook het aantal overstromingen toe. Een beter waterbeheer, via een integrale aanpak, is noodzakelijk. Lees meer >>

De Leievallei als speerpunt van het grensoverschrijdend groen-blauwe netwerk
De Leievallei uitgegroeid tot een open, betekenisvolle groene plek in een sterk verstedelijkt milieu. De Leievallei als speerpunt van het grensoverschrijdend groen-blauwe netwerk. Dat willen de partners van het Interreg IV-project Corrid'Or bereiken, samen werken ze aan een grensoverschrijdend landschapspark Leievallei tussen Kortrijk en Erquinghem-Lys. Lees meer >>

Beekvallei als groene corridor bij verkavelingsproject
in Sint-Niklaas
Herinnert u zich ook een beekje kronkelend langs de huizen en in de natuur? Waarin u vissen zag zwemmen en u weleens pootje kon baden? De jongere generaties hebben dit enkel kunnen zien op de zwart-witfoto’s van oma en opa. Een groeiend waterbewustzijn kan daarin verandering brengen! Mensen moeten kunnen wandelen en fietsen langs natuurlijke en schone waterlopen. Waar water is, is leven! Ook in uw achtertuin. De herinrichting van Belselebeek tijdens een verkavelingsproject in Sint-Niklaas toont dit aan.
Lees meer >>


ACTIVITEITEN in het Scheldebekken
 • Januari - mei 2013: Activiteiten- en vormingscyclus:
  Een duik in Zenne en Zennekanaal >>
 • Vanaf maart 2013: de Zenneuitstappen en Zennecafés >>
 • 27/03/2013: Er-vaar de Zeeschelde tijdens de Internationale Scheldeweek >>
 • Paasmaandag 1 april 2013: Vogelwandeling op het Noordelijk Eiland tijdens
  de Scheldehappening >>
 • Natte voeten in 2013? Grenzeloze Schelde volgt overstromingsproblematiek verder op! >>
 • 16/12/2012: Info- en vormingsdag 'Watervogels langs de Zeeschelde' - terugblik >>
 • 24/10/2012: Info- en vormingsdag 'Zeeschelde tussen Kruibeke en Antwerpen met focus op Sigmaprojecten' - terugblik >>
 • Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen >>
 • Milieueducatieve boottochten in Wallonië >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, BelgiŽ) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice