Activiteiten in het Scheldebekken

Januari - mei 2013: Activiteiten- en vormingscyclus: Een duik in Zenne en Zennekanaal

Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, slaat de handen in mekaar met Kanaalgidsen vzw voor een boeiende informatiereeks over Zenne en Zennekanaal. Vanaf januari 2013 dompelt elke activiteit of vormingssessie u onder in een andere functie van de waterlopen in het Zennebekken. Een vervolgverhaal over o.a. natte (en droge) voeten, kunstwerken en koesterplekjes voor mens en natuur.

Meer info en inschrijven >>

Terug naar de inhoudsopgave >>Zenneuitstappen en Zennecafés

Vanaf maart 2013 organiseert Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, haar Zenneuitstappen en Zennecafés: tijdens een begeleide wandeling, bezoek, boottocht of fietstocht ontdekt u een waterloop in het Zennebekken en krijgt u binnen een groter kader bijkomende uitleg over de lokale problemen en uitdagingen. Waar mogelijk wordt de activiteit afgesloten met een drink in een plaatselijk café, een aangenaam moment voor een interessante babbel.

Het programma voor 2013 wordt binnenkort aangekondigd! >>
Terug naar de inhoudsopgave >>Er-vaar de Zeeschelde vanuit Schelebelle tijdens de Internationale Scheldeweek

Op woensdagnamiddag 27 maart van 13u tot 16u organiseert Grenzeloze Schelde i.s.m. De Milieuboot een begeleide boottocht op de Zeeschelde in het kader van de Internationale Scheldeweek (22/3 - 1/4/2013). Tijdens deze boeiende heen- en terugvaart vanuit Schellebelle richting Dendermonde er-vaart u de Zeeschelde, het leven en de natuur op en rond het water. U hoort haar verhaal, u maakt kennis met haar verschillende functies, de problemen en de kansen. Wie speelt een rol bij het beheer? Waarom zijn integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling belangrijk? Hoe zorgt het geactualiseerde Sigmaplan ervoor dat veiligheid en natuurontwikkeling kunnen samengaan?

Meer info en inschrijven >>

Terug naar de inhoudsopgave >>Vogelwandeling op het Noordelijk Eiland tijdens de Scheldehappening

Tijdens de Scheldehappening op Paasmaandag 1 april, dé dag bij uitstek om het Scheldeland varend, fietsend of wandelend te verkennen, organiseert Grenzeloze Schelde i.s.m. Natuurpunt Klein-Brabant een vogelwandeling op het Noordelijk Eiland. Aan water geen gebrek op het Noordelijk Eiland! Gekneld tussen de Schelde, de Rupel en het Zeekanaal Brussel-Willebroek ligt een lange smalle strook natuurreservaat vol waterpartijen. De ideale plaats om watervogels te spotten! Vanaf het veer van Schelle gidst een vogelkenner van Natuurpunt u het gebied in en wijst hij u op de juiste kenmerken (silhouet, verenkleed, vliegbeeld, zang) om de vogels uit elkaar te kunnen houden. Trek uw wandelschoenen aan en vergeet uw verrekijker niet! Vanaf het veer in Schelle kan u perfect aansluiten op een boottocht, ... van de Scheldehappening!

Praktische info:
  • Gratis deelname
  • Vertrek: om 13.30u vanaf het veer in Schelle op de Rupeldijk (te bereiken via Tolhuisstraat, 2627 Schelle). Zie situeringsplan.
  • Einde: omstreeks 15.30u aan het veer in Schelle
  • Niet vergeten: wandelschoenen, verrekijker
Meer info over de Scheldehappening >>

Terug naar de inhoudsopgave >>Natte voeten in 2013? Grenzeloze Schelde volgt overstromingsproblematiek verder op!

Sinds de wateroverlast in november 2010 volgt Grenzeloze Schelde met haar werkgroepen 'Dender' en 'Coördinatie Zenne' de overstromingsproblematiek van het Dender- en Zennebekken nauwgezet op, met aandacht voor een aanpak op maat van het bekken en een dialoog over de gewestgrenzen heen. Zo wil ze het thema van de overstromingen als prioriteit naar voor schuiven en de dialoog voor integrale en structurele oplossingen blijvend aanwakkeren.

In het spoor van 2011 en 2012, blijft de opvolging van de overstromingsproblematiek in 2013 de 'blauwe' draad doorheen de werking van Grenzeloze Schelde in het Dender- en Zennebekken. Aan de hand van terreinbezoeken, infovergaring en info-uitwisseling, bilaterale gesprekken, dossieropbouw wil ze de aanpak van de overstromingsproblematiek bovenaan de agenda van de betrokken overheidsinstanties en wateractoren houden.

De parlementairen zitten alvast niet stil. Op donderdag 17 januari 2013 grijpt in het Vlaams Parlement een uitzonderlijke commissievergadering plaats waarop leden van het Vlaams Parlement, van het Waals Parlement en van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van gedachten wisselen over de problematiek van overstromingen en de samenwerking tussen de gewesten inzake waterbeheer. Een primeur! Dit leest u ook in De Standaard van 15/01/2013 (klik hier).

Voor meer info: Vlaams Parlement en Waals Parlement.
We houden u op de hoogte via www.grenzelozeschelde.be.


Terug naar de inhoudsopgave >>Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

Dit voorjaar is de milieuboot in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en met tochten op de Zeeschelde, de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk.

De Educatieve Milieuboottochten, gesteund door de Vlaamse overheid, zijn een originele manier om kennis te maken met een waterloop en de natuur in de buurt en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling!

Vanaf het dek van de milieuboot bekijk je de rivier vanuit een ander oogpunt. Je steekt heel wat interessante informatie op over de verschillende functies van de waterloop, de natuur in de omgeving en het leven op, om en in het water. In het laboratorium onderzoek je hoe het met de waterkwaliteit van de waterloop gesteld is en leer je welke invloed vervuiling heeft op het leven in het water. In de tentoonstellingsruimte wordt dieper ingegaan op de invloed van onze leefwijze op deze waterloop. Daarnaast zoeken we samen naar een meer milieubewuste omgang met water.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten bedoeld voor leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.
Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, milieuraden, families en vriendengroepen van harte welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterloop in eigen streek.

De milieuboot staat tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting.

In het najaar 2013 vaart de milieuboot verder op de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie.

Info en inschrijvingen via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.

Terug naar de inhoudsopgave >>Milieueducatieve boottochten in Wallonië 'L'Environnement au fil de l'Eau'

Van 18 april tot 17 mei 2013 organiseert de vzw Cours d'Eau samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op de het Centrumkanaal, op het Kanaal Charleroi-Brussel en gewestgrensoverschrijdend op de Boven-Schelde(Franstalig).

Op woensdagnamiddag of in het weekend zijn volwassenengroepen welkom aan boord, tijdens de week is het programma aan boord gesneden op maat van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en de lagere klassen van het secundair onderwijs. Het programma is perfect te combineren met andere activiteiten rond water, waterlopen en natte natuur die door lokale actoren worden georganiseerd (riviercontracten, natuurverenigingen, intercommunales, CRIE).

De boottochten worden gesteund door de Service public de Wallonie, DGARNE en de provincie Waals-Brabant.

Voor alle bijkomende informatie kunt u terecht bij vzw Cours d’Eau, tel. 02 206 12 09,
per mail of via www.coursdeau.be.


Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>