Meer dan helft van Europees water scoort onvoldoende

Volgens het Europees Milieuagentschap zal slechts de helft van de waterlichamen de Europese doelstellingen halen tegen 2015. Een groot deel van het Europese water is nog te vervuild. Ook de hoeveelheid beschikbaar water baart Europa zorgen: het gebied met waterschaarste wordt groter. Daarnaast neemt ook het aantal overstromingen toe. Een beter waterbeheer, via een integrale aanpak, is noodzakelijk.

In de vorige Grenzeloze Schelde Nieuws (nr 59) las u meer over de stand van zaken van de waterbeheerplanning in het Scheldedistrict in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn water. Deze kaderrichtlijn stelt dat zowel het oppervlaktewater als het grondwater in de Europese lidstaten een goede kwalitatieve en kwantitatieve toestand moeten behalen tegen 2015. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) zal slechts de helft de Europese doelstellingen halen tegen 2015. Een groot deel van het Europese water is nog te vervuild.

Bron: EEA

Het jongste EEA-rapport 'European waters - assessment of status and pressures' voorspelt dat slechts 52 % van het Europese water de normen haalt die de Europese Unie zichzelf tegen 2015 heeft opgelegd.
Er is de laatste 25 jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt, zegt de EEA, onder meer via een verbetering van de afvalwaterzuivering en een beperking van de fosfaten in detergenten. Maar Europa blijft nog een heel eind bij de normen vandaan.

De problemen blijven zowel bij oppervlakte- als grondwater groot. De belangrijkste vervuiling komt van meststoffen uit de landbouw. Die kunnen tot eutrofiŽring leiden, een teveel aan voedingsstoffen dat bepaalde soorten te veel doet groeien en zo de biodiversiteit doet dalen.

Een tiende van het oppervlaktewater en een kwart van het grondwater scoort slecht op chemisch vlak. Het gaat dan om de aanwezigheid van zware metalen en andere schadelijke stoffen.

In zestien EU-landen is meer dan 10 % van het grondwater er chemisch slecht aan toe. In Vlaanderen, Luxemburg, TsjechiŽ en Malta loopt dat zelfs op tot 50 %.

Ook de hoeveelheid beschikbaar water baart Europa zorgen: het gebied met waterschaarste wordt groter. Daarnaast neemt ook het aantal overstromingen toe.

In het rapport dringt de EEA aan op een beter waterbeheer, via een integrale aanpak.

Het volledige persbericht van het EEA leest u hier (Engelstalig).

Gebaseerd op het artikel 'Meer dan helft van Europees water scoort onvoldoende'
uit De Wereld Morgen van 19/11/2012


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>