Elke druppel telt: blauwdruk voor het behoud
van de Europese wateren

Op 15 november 2012 stelde de Europese Commissie haar 'Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren' voor, een strategie om ervoor te zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is om te voldoen aan de behoeften van de mens, de economie en het milieu. De blauwdruk geeft een antwoord op de vragen: waar staan we nu met (de implementatie van) het Europese waterbeleid? Waar willen we naartoe? Welke acties dienen we te nemen om de bestaande regelgeving en instrumenten beter te laten renderen? Hoe speelt Europa in op de oude en nieuwe uitdagingen waarmee het waterbeleid geconfronteerd wordt? De blauwdruk stipt de huidige tekortkomingen en prioriteiten aan en vormt zo een mijlpaal in het Europese waterbeleid.

De blauwdruk groepeert de problemen bij implementatie van het waterbeleid in 4 categorieŽn:
  1. onvoldoende gebruik van economische instrumenten
  2. gebrek aan steun voor specifieke maatregelen
  3. slecht bestuur
  4. lacunes in kennis
Binnen deze 4 categorieŽn werden 12 prioritaire probleemstellingen opgesteld (zie figuur).De blauwdruk stuurt aan op meer integratie van het waterbeleid in de andere beleidsdomeinen. Samenwerking en innovatieve oplossingen in het waterbeleid en de watersector zijn nodig om onze watervoorraden te beschermen en er efficiŽnter mee om te springen.

Het volledige persbericht van de Europese Commissie leest u hier.


Meer info:
Het EU-waterbeleid en de Blauwdruk om Europa's waterbronnen te vrijwaren >>
Conferentie van het Cypriotische EU-voorzitterschap over de blueprint water >>
Europees Milieuagentschap - water >>
Het waterbeleid in Vlaanderen >>

Evenement 'Elke druppel telt: Het Europese waterbeleid tot 2020 en milieuprioriteiten op de radar van het Ierse EU-voorzitterschap, Brussel, 11 december 2012 >>

Grenzeloze Schelde


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>