Watermanagementcentrum Nederland:
één punt voor water

Op 7 november 2012 werd het Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat geopend als hét centrum voor kennis en informatie over het hoofdwatersysteem in Nederland.
In het Watermanagementcentrum zijn alle producten en diensten op het gebied van waterinformatie gebundeld. Het centrum levert waterbeheerders en professionele gebruikers van de Nederlandse wateren de dagelijkse informatie over waterstanden, overstromingsgevaar, stormsituaties, waterkwaliteit en ijsvorming. Het centrum draagt bij aan een uniform en optimaal management van het watersysteem in Nederland.


Het Watermanagementcentrum (WMCN) bestaat uit het landelijk berichtencentrum en vijf regionale berichtencentra voor de Rijn, Maas, de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse wateren en de kust. Bij extreme situaties als gevolg van overstromingsdreiging, watertekort en milieuverontreiniging biedt het centrum werkplekken voor de Landelijke Coördinatiecommissies van het Watermanagementcentrum en voor collega's van waterschappen en KNMI1 om zo tijdens crisissituaties in een 'waterkamer' slagvaardig en snel te kunnen samenwerken.

Het WMCN helpt waterbeheerders en bestuurders de waterproblemen het hoofd te bieden door tijdig, actueel en gericht informatie te verschaffen over de verwachte toestand van het watersysteem. Daarvoor zijn de nieuwste audio-visuele en ICT-middelen beschikbaar. Het centrum biedt tevens trainingsruimte voor waterprofessionals op het gebied van waterberichtgeving en crisismanagement. Het Watermanagementcentrum beschikt over een professionele helpdesk waar gebruikers terecht kunnen met vragen over waterbeleid en waterbeheer. Ook biedt het centrum bedrijven en kennisinstituten een platform voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid.

Het Watermanagementcentrum is uitgerust met een bezoekerscentrum waar waterprofessionals uit binnen- en buitenland op interactieve wijze inzicht krijgen in het waterbeheer. Ook wordt informatie gegeven hoe het waterbeheer georganiseerd is in Nederland en hoe Rijkswaterstaat, de waterschappen, het KNMI en Deltares daarin samenwerken.Bron: Rijkswaterstaat, 07/11/12
Voor de website van het Watermanagementcentrum Nederland, klik hier.
Voor de voorstellingsfolder van het Watermanagementcentrum Nederland, klik hier.1 Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (of KNMI) is een Nederlands instituut dat onder andere de dagelijkse weersverwachtingen verzorgt.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>