Een visie voor de Brusselse Kanaalzone
door Alexandre Chemetoff

In oktober 2012 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Franse architect Alexandre Chemetoff als auteur van het toekomstige Richtplan voor de Kanaalzone gekozen. Behalve architect is Chemetoff ook stedenbouwkundige en landschapsarchitect. De jury werd overtuigd door zijn pragmatische aanpak. Hij wil geen bijkomende bouwregels opleggen of grote projecten lanceren maar met relatief kleine ingrepen in de publieke ruimte, in welbepaalde zones de aanblik van wijken veranderen.

De Kanaalzone in Brussel
Waarom een Richtplan
voor de Kanaalzone?


De Kanaalzone strekt zich over een afstand van 14 km in zuid-noord richting uit over zeven gemeenten (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Brussel-Stad, Molenbeek, Schaarbeek en Koekelberg). Er hangt duidelijk een industriŽle identiteit vast aan het Kanaalgebied, toch verschillen de wijken van elkaar qua stedelijke vormgeving.
In deze zone spelen tal van dynamieken die meerdere vragen oproepen:
  • Welk antwoord moeten we bieden op de desindustrialisering van de stad?
  • Welke sociaal-economische dynamieken zijn mogelijk in de Kanaalzone?
  • Hoe kunnen we het hoofd bieden aan de bevolkingsexplosie en de daarmee gepaard gaande behoefte aan nieuwe woningen?
  • Welk type centraliteit voor een gebied dat geleidelijk uitgroeit tot de centrale as van Brussel?
  • ...
Er moet een samenhangende stedenbouwkundige visie komen die de bestaande initiatieven en de toekomstige plannen in rekening brengt, zodat de Kanaalzone geen simpele optelsom wordt van losse initiatieven. Het Richtplan van Chemetoff voert een grondige analyse door en tast af in welke mate de Kanaalzone in staat is om te veranderen. Zes proefsites werden gekozen (Buda, Van Praet, Reders, Sainctelette, Birmingham en Biestebroeck) en hun ontwikkelingsscenario's zullen het mogelijk maken om een impuls te geven aan de rest van de Kanaalzone.

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling, waar zich in de blauwe kader drie interessante documenten bevinden.

Bronnen:
- ATO: Nieuwe centrale As. Alexandre Chemetoff va dessiner l'avenir du territoire du canal
- Brussel Nieuws, 7 november 2012: 'Alexandre Chemetoff maakt richtplan kanaalzone'

Coördinatie Zenne - werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>