De Maas, een sterk merk

Natuur lokt toerisme in GRENSOVERSCHRIJDEND RIVIERPARK MAASVALLEI

Laat de Maas haar gang gaan. De natuur en de toerist varen er wel bij. Dat is het idee achter het RivierPark Maasvallei, dat op 24 oktober 2012 officieel geopend werd. Terwijl Vlaanderen en Nederland kibbelden over de Schelde en de Hedwigepolder vonden ze elkaar dus wel reeds rond de oevers van die andere grote stroom, de Maas.
Het RivierPark beslaat 15.000 hectare waarvan 2.500 hectare riviernatuur op de oevers de levensader vormt, daarlangs loopt een snoer van oude dorpen, kastelen en cultuurlandschappen. In Limburg vormt de Maas over een kronkelende 45 kilometer de grens tussen België en Nederland. Het is het enige deel van de Maas dat geen gekanaliseerde badkuip is.


Contour van het RivierPark Maasvallei, waarbij 'S' startplekken aanduidt om het gebied te verkennen.

Winterbed

Het idee komt van de mensen van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Die hebben ook het veelgeprezen Nationaal Park Hoge Kempen, het eerste in ons land, gerealiseerd. Lambert Schoenmaekers is er sinds 2005 projectleider. Hij heeft 31 partners verzameld, van de gemeenten, over de provincies en Toerisme Vlaanderen tot de nv De Scheepvaart, ...
Het RivierPark heeft geen juridisch statuut. Het moet veeleer een roepnaam, een sterk merk worden. De basis is dat de Maas opnieuw de ruimte krijgt om in de winter te overstromen. De stimulans daartoe kwam er met de extreme hoogwaters van 1993 en 1995. De rivier is te lang ingesnoerd geweest, met te veel en te hoge dijken. "De Maas was een hond aan een te korte ketting", omschrijft Schoenmaekers het. In het winterbed krijgt de natuur alle kansen.

Een ander bepalend element in de vallei was altijd de grindwinning. Die heeft littekens nagelaten, maar is sinds 2009 aan banden gelegd. Ontginning wordt alleen nog in de rivierbedding toegestaan als ze bijdraagt tot de natuur of tot het voorkomen van overstromingen. Oude groeven worden één na één natuurgebied, met aangepast beheer.
Op het gewestplan was er aan Vlaamse kant 850 hectare natuur uitgetekend. Maar in de praktijk bleek het maar om 150 hectare te gaan. De rest was ingenomen door landbouw en grindwinning. Na vijf jaar is het al uitgebreid naar 650 hectare.
Bij het Regionaal Landschap willen ze voor meer dan de oorspronkelijke 850 hectare gaan.

Wilde marjolein


"Dat is niet overdreven", meent Schoenmaekers. "De Maasvallei is een belangrijke natuurcorridor, opgenomen in het Europese netwerk Natura 2000 en Vlaanderen moet op basis van afspraken in het Ruimtelijk Structuurplan en het huidige regeerakkoord nog ruim 28.000 hectare bijkomende natuur realiseren."
De resultaten zijn al zichtbaar. Tientallen planten als wilde marjolein zijn terug, er worden meer libellen waargenomen en zelfs de bever is weer present. En die natuur wordt de trekpleister voor de toeristen.

Het RivierPark Maasvallei gaat sterk inzetten op de recreatieve ontsluiting van al die natuurpracht. Niet alleen voor vogelspotters maar ook voor wandelaars, fietsers, kajakkers en vissers. Er werden vijf Maasdorpen uitgekozen als invalsplekken, met parkeergelegenheid. Van noord naar zuid zijn dat Kessenich, Aldeneik, Stokkem, Leut en Oud-Rekem.

In die plaatsen wordt de couleur locale versterkt met opfleurende ingrepen. Zo kregen het plein en het kerkhof van Leut een groener kleedje aangemeten. Er vinden nu al jaarlijks 400.000 mensen hun weg naar de Maasvallei. De opbrengst van het fietsroutenetwerk wordt op 16 miljoen euro geraamd. De Nederlanders komen bij de Vlamingen kijken hoe zij dat klaargespeeld hebben.
Het is een goed begin. "We hebben nog voor vijftien jaar werk", voorspelt Schoenmaekers. Hij droomt ervan dat de Maasvallei dezelfde allure krijgt als de Waddeneilanden.

Bron: De Standaard, maandag 22 oktober 2012
(auteur Tom Ysebaert)
Meer info vindt u op de website van het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland (klik hier).
Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>