GS Nieuws 59
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans FrontiŤres, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 59
THEMANUMMER 'WATERBEHEERPLANNEN'
INHOUD

De Internationale Scheldecommissie
In december 2012 zal het 10 jaar geleden zijn dat het internationale Scheldeverdrag werd ondertekend. Grenzeloze Schelde grijpt deze gelegenheid aan om, tijdens een interview met secretaris-generaal Arnould Lefťbure van de Internationale Scheldecommissie, poolshoogte te nemen van haar werking, haar realisaties binnen het Scheldedistrict en haar toekomstplannen. Lees meer >>

Tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen:
Vlaanderen is er klaar voor
2015, een belangrijke mijlpaal voor de waterbeheerplanning, nadert met rasse schreden. 2015 betekent het halen van de goede watertoestand of motiveren waarom daarvan wordt afgeweken.
Het betekent ook het beschikbaar zijn van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen en de eerste overstromingsrisico-beheerplannen. Vlaanderen is er klaar voor en heeft op wetgevend vlak enkele belangrijke stappen gezet voor een sterkere, efficiŽntere en coherentere waterbeheerplanning. Lees meer >>

Wallonië: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek...
De Waalse waterbeheerplannen voor de vier internationale stroomgebieden worden momenteel onderworpen aan openbaar onderzoek. De bevoegde overheidsinstantie DGARNE licht  de bijzonderheden van de Waalse waterbeheerplannen toe, schetst het stroomgebied van de Schelde en maakt de balans op van de waterkwaliteit en van de vooruitzichten. Lees meer >>

Standpunt van Inter-Environnement Wallonie over
de ontwerp-waterbeheerplannen in Wallonië
De Waalse milieukoepel Inter-Environnement Wallonie heeft haar aanbevelingen in het kader van het openbaar onderzoek rond de waterbeheerplannen in Wallonië overgemaakt.
Meer participatie en een verbeterde leesbaarheid opdat de burgers deze beter zouden begrijpen, minder afwijkingen en ambitieuzere plannen aan de hand van bijkomende maatregelen. Lees meer >>

Frankrijk op weg naar een goede toestand van haar wateren
In Frankrijk, gelegen in het stroomopwaartse deel van het internationaal Scheldestroomgebied, is het waterbeheer in handen van het wateragentschap Artois-Picardie. In 2009 stemde de prefect in met de krijtlijnen voor het beheer van de waterlopen en maakte hij de kernacties in aanloop naar 2015 bekend. Eind 2012 zal een ‘algemeen bevredigend’ voortgangsrapport worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Nog tot 30 april 2013 kunnen inwoners van het bekken zich uitspreken over de belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Lees meer >>

Omzetting van de EKW: de burger en de administratieve kronkelwegen
De omzetting van de Europese kaderrichtlijn Water wordt door de burger veelal gezien als sterk administratief. Anita Villers van de Franse milieuvereniging Environnement et Développement Alternatif (Lille) vestigt de aandacht op concrete vorderingen, op het belang van de rol van terreinverenigingen en betreurt dat de internationale Scheldecommissie enkel een coördinerende functie kan vervullen. Lees meer >>

Het Brussels Waterbeheerplan werd deze zomer goedgekeurd
Het water in Brussel kent een broos evenwicht. Sinds juli 2012 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een goedgekeurd Waterbeheerplan, om het water te beschermen. Een integraal en volledig antwoord op de uitdagingen van het waterbeheer, met een actieprogramma om de goede toestand van zowel oppervlaktewater, grondwater als beschermde gebieden van het hoofdstedelijk gewest te bereiken. Lees meer >>

Nederland: Slimmer onze KRW doelen halen
In Nederland heeft de invoering van de Kaderrichtlijn Water het ecologisch waterbeheer weer op de bestuurlijke agenda gezet, wat maakt dat de ecologische kwaliteit van veel wateren verbetert. Maar er blijft extra inzet nodig. Een herijking van de doelen en maatregelen kan plaatsvinden in de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Wat is haalbaar en betaalbaar? Overname uit ‘H2O nr 17-2012’, tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer. Lees meer >>


ACTIVITEITEN in het Scheldebekken
  • 16/12/2012: Wintervogels spotten vanaf de Zeeschelde >>
  • Zenneuitstappen en Zennecafés >>
  • Nieuw! Bezoek onze website Water in de Stad >>
  • Een ontwikkelingsplan voor de Brusselse natuur en biodiversiteit >>
  • 18/08/2012: Interregionale ontdekkingstocht: Dender van bron tot monding - terugblik >>
  • 26/09/2012: Info en ontmoetingsdag: Water in de Stad - Dender: Aalst en Dendermonde - terugblik >>
  • Educatieve milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • Milieueducatieve boottochten in WalloniŽ >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, BelgiŽ) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice