Standpunt van Inter-Environnement Wallonie over
de ontwerp-waterbeheerplannen in Wallonië

Wallonië stelt in het openbaar onderzoek vier ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor overeenkomstig de vereisten van de Europese kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) die voorschrijft dat de Europese wateren een goede toestand moeten bereiken tegen 2015. Diezelfde richtlijn stelt een grootschalige publieke consultatie voorop. De Waalse milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW) stelt de verwezenlijking van deze doelstelling in vraag gezien de beperkte middelen die aan de informering van de burger worden toegekend. De vorm van de documenten die aan het openbaar onderzoek worden onderworpen noch de participatiemiddelen stemmen overeen met de aanbevelingen van IEW hieromtrent.

IEW legt de vinger op een aantal tekortkomingen en vraagt om de verbetering ervan in de plannen die zullen worden goedgekeurd: het ontbreken van een duidelijk verband tussen de economische studie en de keuze van de maatregelen in het voorgestelde programma, het voorstellen van onvoldoende gerechtvaardigde afwijkingen, het ontbreken van een doelstelling rond de prioritaire gevaarlijke stoffen, een loskoppeling van het hoofdstuk maatregelenprogramma ten aanzien van het hoofdstuk van de drukanalyse.

IEW meent dat de maatregelenprogramma's van de ontwerpplannen niet ambitieus zijn. Zij omvatten immers enkel de Europese wettelijke vereisten en de verbintenissen die de regering is aangegaan in haar gewestelijke beleidsverklaring. Op basis van deze vaststellingen vraagt IEW dat bijkomende maatregelen in het programma zouden worden opgenomen.

Lees het standpunt van Inter-Environnement Wallonie (Franstalig) >>


Karine Thollier
Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW)


Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>