GS Nieuws 58
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans FrontiŤres, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 58
INHOUD

Overstromingen in het Denderbekken:
op zoek naar oorzaken en oplossingen 1,5 jaar later
De overstromingsproblematiek in de Dendervallei sleept al jaren aan. De wateroverlast van november 2010 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen en de eis voor fundamentele oplossingen klinkt luider dan ooit. Ondertussen zijn we anderhalf jaar later. De lokale politici en bevolking vragen dat de overstromingen prioritair zouden worden aangepakt.
Lees meer >>

Wateroverlast, een probleem van de rivier of de riool?
Bij langdurige of hevige regenbuien, houden steeds meer mensen de adem in. Waterlopen treden vaker buiten hun oevers en ook riolen kunnen het water niet altijd voldoende afvoeren. De oorzaken van de toenemende wateroverlast zijn divers, maar onze ruimtelijke ordening en de toenemende klimaatverandering spelen duidelijk een rol. Lees meer >>

Brussel: Vijvers, stormbekkens en collectorwerken in de strijd tegen overstromingen
De laatste jaren leidden de overstromingen in Brussel tot zware materiële en financiële schade. Milieu- en wateractoren van het Brusselse Gewest slaan de handen in elkaar om oplossingen te vinden om de Brusselaars ten allen tijde zo goed mogelijk te beschermen tegen dit soort natuurrampen. De testcase voor een van de zwartste punten, de Woluwevallei, bleek succesvol zowel op gebied van samenwerking als van complementariteit tussen de aanleg van infrastructuur en inzet van oppervlaktewater (vijvers). Lees meer >>

Het Sigmaplan: een natuurlijke bescherming tegen overstromingen
Vlaanderen beveiligen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren én een robuust ecosysteem uitbouwen. Dat is het Sigmaplan in een notendop. Het kernidee is dat er gebieden geselecteerd worden waar de rivier wél kan overstromen, op een gecontroleerde wijze. Het Sigmaplan loopt nog tot 2030; de realisatie ervan wordt in fases aangepakt. Lees meer >>

Onverwacht, een uniek brokje watergebonden natuur in de Antwerpse haven
Midden in de Antwerpse haven in het rangeerstation Antwerpen-Noord ligt het internationaal belangrijk watervogelgebied 'De Kuifeend en de Grote Kreek'. Het groot aantal broedsoorten toont aan dat dit gebied, ondanks de niet evidente situering, toch de noodzakelijke rust, een gevarieerd voedselaanbod, zuiver water en geschikte broedgebieden biedt... dankzij een samenwerking tussen verschillende actoren. Lees meer >>

De Bas-Prés in Komen: transport versus natuurerfgoed
Aan de grens tussen Nord - Pas-de-Calais in Frankrijk, en Vlaanderen en Wallonië strekt zich langs de oevers van de Leie in Komen het gebied uit van de Bas-Prés. Dit natuurgebied is rijk aan biodiversiteit, maar ook zeer kwetsbaar. Twee grote infrastructuurprojecten voor transport over het water en over de weg bedreigen dit kostbaar ecosysteem.
De hamvraag is en blijft: Hoe deze unieke vochtige graslanden beschermen en tegelijkertijd beantwoorden aan de noodzakelijke verbreding van de Leie? Lees meer >>

Historisch akkoord over nieuwe, grote zeesluis in Terneuzen
Terneuzen krijgt er een nieuwe zeesluis bij, dat zijn Nederland en Vlaanderen overeengekomen. De nieuwe sluis moet de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen verbeteren. Binnenvaartschepen zullen ook gemakkelijker door Nederland, België en Frankrijk kunnen varen. Een historische beslissing wordt nu al gezegd.
Lees meer >>

Natuur en water hand in hand: Meetjeslandse natuur verbonden met Nederland
De Vrouwkenshoekkreek in Sint-Laureins, ooit één van de mooiste kreken van het Vlaamse Meetjesland, werd in de jaren '50 opgevuld met sediment uit het nabijgelegen Leopoldkanaal. Daardoor verdween het typische kreekbiotoop met bijbehorende fauna en flora volledig. Verschillende partners uit het Vlaams-Zeeuwse grondgebied werkten samen om de kreek in ere te herstellen. Lees meer >>


ACTIVITEITEN in het Scheldebekken
  • Zenneuitstappen & Zennecafés >>
  • 08/07: Big Jump >>
  • 18/08: Intergewestelijke fiets- en boottocht van Ath naar Dendermonde >>
  • 26/09: Water in de Stad - Dender: Dendermonde en Aalst >>
  • Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' >>
  • Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • 08/06: Overstromingen in het Denderbekken - Studiedag met terreinbezoek: terugblik >>
  • 09/05: Info- en ontmoetingsdag 'Het Albertkanaal integraal bekeken': terugblik >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, BelgiŽ) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice