Historisch akkoord over nieuwe,
grote zeesluis in Terneuzen

Terneuzen krijgt er een nieuwe zeesluis bij, dat zijn Nederland en Vlaanderen overeengekomen. De nieuwe sluis moet de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen verbeteren. Binnenvaartschepen zullen ook gemakkelijker door Nederland, Belgi en Frankrijk kunnen varen. Een historische beslissing wordt nu al gezegd.Gedaan met oplopende wachttijden


Al tientallen jaren maken schepen druk gebruik van het sluizencomplex bij Terneuzen. Drie sluizen verbinden er de Westerschelde met het Kanaal Gent-Terneuzen. Grotere zeeschepen kunnen alleen door de Westsluis varen, maar ook binnenvaartschepen gebruiken deze sluis meer en meer omdat de capaciteit van de andere twee sluizen tekortschiet. Elk jaar komen er nog schepen bij en dat zorgt voor oplopende wachttijden op het water. Zeeschepen worden bovendien almaar groter: ng een reden waarom een grotere, nieuwe sluis nodig is.


En miljard euro

Op maandag 19 maart 2012 sloten Nederland en Vlaanderen een akkoord over een tweede zeesluis, inclusief de financiering ervan. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen zetten er hun handtekening onder. Naar verwachting zal het totale project 1 miljard euro kosten. Dit is inclusief de kosten voor het onderhoud voor dertig jaar. Deze zijn geraamd op 75 miljoen euro.
Nederland betaalt 141,9 miljoen euro, Vlaanderen betaalt de overige kosten. Van de Nederlandse bijdrage neemt de Zeeuwse regio 10 miljoen euro voor haar rekening.
Er is gekozen voor een zeesluis binnen het bestaande sluizencomplex, omdat deze de kleinste ruimtelijke impact heeft. Dit komt overeen met de aanbeveling van het regionale Stakeholders Adviesforum (SAF1), dat de afgelopen jaren het voorbereidende studietraject intensief gevolgd heeft.


Werken van start in 2015

Nu al geeft de sluis impulsen aan de regionale economie. De zekerheid over de bouw van de nieuwe zeesluis geeft bedrijven alvast de kans om hun investeringsbeleid erop af te stemmen. De grote sluis maakt de havens van Gent en Terneuzen bereikbaar voor zeeschepen die ook door het nieuwe Panamakanaal kunnen varen. Binnenvaartschepen zullen via de Seine-Scheldeverbinding vlotter van Rotterdam of Antwerpen naar Parijs kunnen varen en terug.

Nu Vlaanderen en Nederland het akkoord ondertekend hebben, willen beide het plan op korte termijn beginnen uitwerken. Het studiewerk zal twee tot drie jaar in beslag nemen, in 2015 is de realisatiefase met de aanbesteding aan de orde.
In 2021 moet het eerste schip geschut kunnen worden.


1 Stakeholders Advies Forum (SAF): een Vlaams-Nederlandse adviesgroep bestaande uit leidinggevenden van de direct betrokken provincies en gemeenten, havenbeheerders en –gebruikers (waaronder het bedrijfsleven, de landbouw en de binnenvaart) en belangenorganisaties.

Bron: Scheldekrant nr 10 (2012), een Nederlands-Vlaamse uitgave van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>