Activiteiten in het Scheldebekken

22/05/12: Internationale Dag van de Biodiversiteit

Mariene biodiversiteit is dit jaar het thema van de Internationale Dag van de Biodiversiteit (IDB). De oceanen nemen meer dan 70% van het aardoppervlak in en 95% van de biosfeer. Het leven in de zee is ruw geschat duizend keer ouder dan de mens als soort. Bijna algemeen wordt erkend dat onze zeeën sinds kort fundamenteel bedreigd worden door menselijke activiteiten zoals visserij, transport, dumpen van afval, een teveel aan nutriënten vanuit de landbouw, de introductie van exoten, enz. Het is levensnoodzakelijk dat we de kwetsbaarheid en de veerkracht van de levende zee beter begrijpen.

Voor meer info, klik hier.

Terug naar de inhoudsopgave >>Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 2 tot 25 oktober 2012 organiseert Coördinatie Zenne haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het Zennekanaal tussen Brussel en Vilvoorde. Alle Brusselse scholen krijgen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een fascinerende omgeving te zien en dit vanaf een boot die hiervoor speciaal is ingericht. Een originele manier om de thema's waterlopen en water aan bod te laten komen!

De educatieve boottochten willen de Brusselse jongeren en ook volwassenen de oorsprong van hun stad - ontstaan op de eilandjes van de Zenne - beter leren kennen en het belang van de waterlopen en het 'Zennekanaal' in Brussel beter begrijpen. Deze boottochten, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid, zijn op woensdagnamiddag, na 16 uur of in het weekend eveneens toegankelijk voor milieuverenigingen, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, wijkcontracten, intercommunales, …

Meer info en inschrijven: www.coordinatiezenne.be.

Terug naar de inhoudsopgave >>08/07/12: Big JumpOp 8 juli 2012 springen we om 15 uur stipt massaal het water in voor zuivere rivieren, vol met leven. Big Jump is een actie voor iedereen die propere en levende rivieren wil. Op precies hetzelfde tijdstip springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water – én dat ze daar iets willen aan doen.

Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een 'goede toestand'.
Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is zonder steun van het brede publiek. Daarom brengt de Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen (letterlijk) opnieuw in contact met waterlopen.

Voor meer info, klik hier.

Terug naar de inhoudsopgave >>18/08/12: Intergewestelijke fiets- en boottocht van Ath naar Dendermonde

Op 18 augustus 2012 laat Grenzeloze Schelde, in samenwerking met Centrum De Waterkant, u de Dender beleven van bron tot monding. Vanaf de samenvloeiing in Ath tot aan de monding in Dendermonde, volgt een fietskaravaan de groenblauwe Dender. Deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië leggen (een deel van) het traject af en maken samen kennis met de rivier die door de twee gewesten stroomt en met haar omgeving. Onderweg bieden verscheidene haltes de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling.

Binnenkort meer informatie op www.grenzelozeschelde.org.

Terug naar de inhoudsopgave >>26/09/12: Water in de Stad - Dender: Dendermonde en Aalst

Diverse Vlaamse besturen worden zich steeds meer bewust van de waarde van water in de stad. Nu de waterkwaliteit verbetert, wint vooral de recreatieve meerwaarde van open water in onze agglomeraties aan belangstelling; overwelvingen worden weggehaald, promenades en aanlegsteigers aangelegd, riviergerichte woonprojecten opgezet... Ook de Dendersteden spelen dit meer en meer als troef uit. Op 26 september 2012 bieden Grenzeloze Schelde en De Waterkant u de kans om tijdens terreinbezoeken en presentaties de evolutie van projecten en plannen rond 'water in de Dendersteden' Aalst en Dendermonde nader te bekijken.

Binnenkort meer informatie op www.grenzelozeschelde.org.

Terug naar de inhoudsopgave >>Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

Dit voorjaar is de milieuboot in de provincie Limburg met tochten op het Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart. In mei en juni vaart hij nog tussen Genk en Lanaken en Eisden en Bree.

De Educatieve Milieuboottochten, gesteund door de Vlaamse overheid, zijn een originele manier om kennis te maken met een waterloop en de natuur in de buurt en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling! Er-varen en beleven: gepassioneerde lesgevers, een boeiend programma in een fascinerende omgeving voor jong en minder jong.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.


Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, families, milieuraden, vriendengroepen en individueel geïnteresseerden welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek, waarbij ze heel wat achtergrondinformatie verwerven over het waterbeleid en discussiëren over hun rol in de watercyclus. Bovendien staat de milieuboot tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting. Die activiteiten kunnen al dan niet in samenwerking met De Milieuboot vzw.

In het najaar gaat de milieuboot richting Dender en Zeeschelde. In het voorjaar 2013 gaat de milieuboot verder de Zeeschelde, de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk verkennen.

Info en inschrijvingen via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.

Terug naar de inhoudsopgave >>BIPS 2012

BIPS (Biodiversité/teit Périurbaine/in de Stadsrand) is een grensoverschrijdende platform voor uitwisseling, demonstratie en evaluatie van methodes voor ecologisch beheer en inrichting van natuur- en landbouwgebieden in de stadsrand. 'Grensoverschrijdend', 'tweetaligheid' en 'biodiversiteit' vormen één grote leidraad voor dit project dat in september 2009 werd opgestart in België en Frankrijk.

U wil graag deelnemen aan een activiteit, klik dan hier.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>