Meer biodiversiteit in de Haven van Brussel, een uitdaging voor Natagora Brussel

Staat een industriezone zoals de Haven van Brussel noodzakelijk synoniem voor een biologische woestijn? Een tocht op het kanaal zou volstaan om ons ervan te overtuigen. Nochtans kan, hier en daar, een leegstaand terrein in afwachting van een definitieve bestemming een opmerkelijke fauna herbergen. Natagora Brussel gaat de uitdaging aan: de biodiversiteit in de Haven van Brussel bevorderen.

Langs de 12km kaaien ontwikkelt zich een intense industriŽle activiteit. Cementfabrieken en recyclagebedrijven voor afval en oud ijzer volgen elkaar op, evenals bedrijven uit de petroleum- en agro-voedingssector. Op eerste zicht een weinig bevorderlijk kader voor dierlijk en plantaardig leven. En tochÖ

Helemaal bovenaan de gigantische muren van de maalderij Ceres hebben huiszwaluwen hun nesten gebouwd waar ze jaar na jaar terugkeren. Volgens een laatste telling waren er 162 nesten, wat het tot de grootste zwaluwpopulatie van Brussel maakt!

Een eind verder, op een terrein dat op een bestemming wacht, komen al meerdere jaren twee soorten vogels hun eieren leggen en hun jongen voeden: de kievit en de kleine plevier, twee zeldzame vogelsoorten in het Brussels Gewest.

De kievit, zeldzaam voorkomend in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, genest
in een braakliggend terrein van de Haven.
een jong van de kleine plevier, meer en
meer zeldzaam in Brussel!
De muurhagedis zie je in Brussel enkel
langs het kanaal.
De huiszwaluwen bouwen elk jaar hun
nest aan de immense muren van de
maalderij CERES.
Een eind verder, op een terrein dat op een bestemming wacht, komen al meerdere jaren twee soorten vogels hun eieren leggen en hun jongen voeden: de kievit en de kleine plevier, twee zeldzame vogelsoorten in het Brussels Gewest.

Nog elders vindt een vrij ongewoon reptiel zijn stek gevonden: de muurhagedis. En de flora moet niet onderdoen: verschillende zeldzame plantsoorten groeien op braakliggende gronden en trekken talrijke insecten, bijen en hommels aan.

Toch verwonderlijk vast te stellen dat de natuur erin slaagt om zich in te lassen, zich aan te passen en te overleven in een vijandige omgeving. Maar dat alles blijft heel kwetsbaar en kan verdwijnen als we niet waakzaam zijn.

Indien we deze waardevolle natuurparels willen beschermen, moeten we hun leefmilieu beschermen. Door meer semi-natuurlijke habitats, toevluchtgebieden en, waarom niet, broedplaatsen voor sommige dieren aan te bieden, zullen andere diersoorten zich daar ook komen vestigen.

Natagora1 Brussel is er zich ten zeerste van bewust dat de Haven van Brussel niet als roeping heeft om de groene long van de hoofdstad te worden en dat ze een industriŽle zone zal blijven. Maar de natuurrijkdommen die er aanwezig zijn verdienen beschermd te worden en de havenbedrijven kunnen acties voeren om de biodiversiteit van hun site te stimuleren.

Respect voor de spontaneÔteit van het wilde leven, bestrijding van de invasieve exotische soorten, kiezen voor inheemse planten, biologische verbindingsstroken aanleggen tussen de verschillende tereinen, groendaken of groene muurgevels bouwen, nesten plaatsen voor bepaalde vogelsoorten, natuurlijke broedgebieden inrichtenÖ, een waaier aan actiemogelijkheden, soms eenvoudig, goedkoop te verwezenlijken en zelfs economisch renderend, om ruimte te maken voor de natuur, voor het leven.

Sommige bedrijven beseffen het belang om natuurbescherming in hun actieradius in te sluiten, zoals de Haven van Antwerpen waar dit soort acties sinds tien jaar worden gevoerd, of de haven van Brussel waar bijvoorbeeld Aquiris, met de hulp van Natuurpunt, een deel van zijn terrein heeft ingericht als natuurgebied.

In maart laatstleden vierde Natagora Brussel haar vijfjarig bestaan. Bij die gelegenheid bood de vereniging aan haar vrijwilligers een boottocht aan van Brussel naar Zemst. Deze uitstap, onder begeleiding van CoŲrdinatie Zenne, gaf aan de deelnemers de gelegenheid om een miskende, maar niettemin zeer belangrijke kant van de Brusselse economie te ontdekken: zijn maritieme haven.

De biodiversiteit bevorderen in de Haven van Brussel: een uitdaging voor Natagora Brussel. Een uitdaging ook voor de bedrijven en de administratieve overheid van de haven!

Heeft u interesse voor dit project? Beschikt u over capaciteiten op dit gebied? Indien u de projectgroep wil versterken, neem dan op.


Pierre Lambelin,Voorzitter van Natagora Brussel


1 Natagora heeft tot doel de natuur te beschermen, in het bijzonder in WalloniŽ en Brussel. Met ťťn groot objectief: het verlies aan biodiversiteit tegengaan en de algemene goede toestand van de natuur herstellen, in evenwicht met de menselijke activiteiten.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>