Stad Gent wil oevers binnenwateren vergroenen

De Stad Gent liet een studie uitvoeren naar het vergroenen van de binnenwateren. Zo werden verschillende mogelijkheden onderzocht om de landschappelijke en de natuurwaarde van de oevers te verbeteren. Voor een aantal locaties werden al enkele inrichtingsschetsen uitgetekend. In 2012 zal de Stad Gent op twee locaties een proefproject realiseren.

Vergroenen van de binnenwateren

Het centrum van Gent wordt doorsneden door waterlopen. Die worden begrensd door stenige kaden of grasbermen. In totaal gaat het ongeveer om 55 km oeverlengte.

In de studie 'groene oevers' werden de oevers in de binnenstad en de kernstad grondig onderzocht op hun landschappelijke waarde en hun natuurwaarde. Daarnaast werden ook verschillende technische aspecten zoals de diepte en breedte van de waterloop, de stroming, het soort oever, Ö in kaart gebracht. Dat vormde de basis om enkele oevers te selecteren die makkelijk kunnen vergroend worden en waarvoor vergroening een grote meerwaarde voor natuur en landschap zou kunnen betekenen. In totaal komt ongeveer 20 km oever hiervoor in aanmerking.

Vervolgens werden in de studie 'groene oevers' verschillende oevertypologieŽn beschreven die mogelijk zijn op de Gentse binnenwateren. Die beslaan een hele gradiŽnt van natuurlijke oevers met flauwe talud tot artificiŽle constructies zoals groene eilanden of beplante kokoksrollen in beugels. Het zijn steeds ingrepen in de zone van een halve meter onder tot een halve meter boven de waterlijn.

In een afzonderlijke nota ten slotte worden voor een aantal locaties inrichtingsschetsen voorgesteld.

Twee proefprojecten

De studie 'groene oevers' geeft een overzicht van wat mogelijk is op de Gentse binnenwateren. In 2012 zullen twee concrete proefprojecten op de sporen worden gezet.

De Lieve: kleurrijk belevingslint t.h.v.
de Sint-Antoniuskaai en de Augustijnenkaai.
Langs de Lieve:
  • Ter hoogte van de Sint-Antoniuskaai en de Augustijnenkaai zullen beneden aan de kaden net onder de waterlijn beugels met beplante kokoksrollen worden aangebracht. Er wordt gekozen voor een plantensamenstelling die ook een mooi winterbeeld oplevert, bv. met grote boterbloem, grote wederik, watermunt, Ö In totaal gaat het om een lengte van +/- 350 meter.

  • Ter hoogte van de Kolveniersgang (overzijde Bachtenwalle) krijgt het onderste deel van de oever een beplanting. In het water wordt een luwe zone gecreŽerd die afgeschermd wordt door een houten beschoeiing met beplante kokosrollen. Zo zal een lengte van +/- 40 meter worden vergroend.

    (Klik op de foto's voor een groter beeld.)
De Lieve: Kolveniersgang

Langs de Achtervisserij:

Tussen de Koepoortkaai en de Tweebruggenstraat komt op enige afstand van de oever een lint van groene eilanden die gefixeerd worden tussen houten paaltjes. Ook deze eilanden krijgen een aantrekkelijke beplanting. In totaal gaat het om een lengte van +/- 250 meter.

De Achtervisserij: een lint van groene eilanden gefixeerd tussen houten paaltjes

Meer info:

Bevoegde schepen: Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>