GS Nieuws 56
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 56 - Water in de Stad
INHOUD
2012

Water in de Buurt Diest
Op 17 oktober 2011 vond in Diest de studiedag 'Water in de Buurt' plaats, georganiseerd door de Bekkensecretariaten van het
Demer-, Dijle-Zenne- en Maasbekken, in samenwerking met Grenzeloze Schelde. Deze studiedag over waterhuishouding en -beheer in een verstedelijkte omgeving grijpen we aan om dieper op dit thema in te gaan in deze editie van de Grenzeloze Schelde Nieuwsbrief. Lees meer >>

De nieuwe stadsrivieren
De dramatische overstromingen in onze achtertuin doen ons beseffen dat een duurzaam waterbeheer geen overbodige luxe (meer) is. Nieuwe concepten van stedelijke rivieren leveren boeiende ideeën om de waterhuishouding in verstedelijkte gebieden te herdenken en om op een creatieve en positieve manier de plaats van water in het stedelijk milieu heruit te vinden. Lees meer >>

De stad Rijsel knoopt weer aan met haar watertraditie!
Met het project 'Plan Bleu' willen de stad Rijsel en 'Lille Métropole Communauté Urbaine' (LMCU) opnieuw een kanaal graven over een lengte van 350m om de arm van de Basse-Deûle (Beneden-Deule) weer te openen voor de scheepvaart en om alle aanpalende openbare ruimten herin te richten. Het project heeft momenteel wat vertraging, maar hier krijgt u alvast een voorsmaakje! Lees meer >>

EVA-Lanxmeer, Culemborg:
een innovatief en duurzaam stadsproject uit Nederland
Uiteraard kunnen er uit alle regio's in het Scheldebekken voorbeelden worden gehaald ter illustratie van 'Water in de Stad' of 'Water in de buurt'. De Culemborgse wijk Lanxmeer is een gekend voorbeeld van een innovatief en ecologisch stadsproject met duurzaam waterbeheer als een van de belangrijke pijlers. In dit project past men verschillende vormen van ecologisch bouwen toe en combineert deze met een organische vormgeving en moderne architectuur. Lees meer >>

Domein 't Speelhof, Sint-Truiden:
een huwelijk van water in de stad en ecologie
Een mooie integratie van water in de stad vindt men in Sint-Truiden, in het domein 't Speelhof, op enkele honderden meters van de Grote Markt. Omwille van de grote potenties, heeft het stadsbestuur beslist om 't Speelhof uit te bouwen tot een ecologisch, historisch, toeristisch en recreatief aantrekkelijke plaats. Met resultaat! Lees meer >>

Doornik herontdekt de Schelde
Zes jaar na de inhuldiging van de kaaien Notre-Dame en Marché aux Poissons (Vismarkt), was het tijdens het voorjaar van 2011 opnieuw feest op de linkeroever van de Schelde. De 'quai des Salines' was 'een uitgestrekte parking met belabberd wegdek. Een onaantrekkelijk oord, vlak bij het stadscentrum'. De renovatie toverde de kade om in een plaats waar op schitterende manier 'alle verplaatsingsmiddelen harmonieus worden gecombineerd en waar aan de gebruiker de kans wordt geboden aangenaam te wandelen, met afwisselend rust- en uitkijkplaatsen'. Lees meer >>

Duurzame ontwikkeling in Brussel: duurzame wijkcontracten
Net zoals de andere regio's in het stroomgebied van de Schelde besteedt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volop aandacht aan de principes van duurzame ontwikkeling in zijn stedenbouwkundige projecten. In de 'duurzame wijkcontracten' gaat bijzondere aandacht naar het waterbeheer op wijkniveau, een onmisbaar element voor het waterbeheer op gewestniveau!
Lees meer >>


ACTIVITEITEN in het Scheldebekken
  • Zenneuitstappen & Zennecafés >>
  • Educatieve milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • Milieueducatieve boottochten in Wallonië >>
  • Studiedag ‘Watertoets’ >>
  • Studiedag overstromingen in het Zennebekken >>
  • Studiedag overstromingen in het Denderbekken >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice