Duurzame ontwikkeling in Brussel: duurzame wijkcontracten

Net zoals de andere regioís in het stroomgebied van de Schelde besteedt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volop aandacht aan de principes van duurzame ontwikkeling in zijn stedenbouwkundige projecten. In de Ďduurzame wijkcontractení gaat bijzondere aandacht naar het waterbeheer op wijkniveau, een onmisbaar element voor het waterbeheer op gewestniveau!

In 2010 werd in Brussel door middel van een ordonnantie de mogelijkheid gecreŽerd om Duurzame Wijkcontracten af te sluiten. Deze overeenkomsten tussen de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel om in de aangeduide wijken duurzame bouw- en renovatieprojecten in samenwerking met de bevolking te realiseren. Wijken die aan de opgestelde voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor een gewestelijke financiŽle steun:
  • Bouwprojecten en ontwikkelingen van de openbare ruimten moeten altijd rekening houden met de belangrijkste milieukwesties (optimaal waterbeheer, energievriendelijk,...)
  • Elk project afzonderlijk zal bijzondere aandacht moeten hebben voor ťťn milieuthema in het bijzonder (omloopcircuit voor regenwater, aanleg van gemeenschappelijke moestuinen,...)
  • Er moet actieve participatie vanuit de inwoners zijn, en dit in de verschillende fases van de projecten.Bij het uitwerken en creŽren van buurtinfrastructuur moet de focus vooral liggen op voorzieningen voor kinderen en jongeren.
  • Het (gemotoriseerd) verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd en straten en pleinen krijgen een verblijfsfunctie (wandelgebied, parkjes, buurthoekjes).
  • Het mobiliteitsbeleid moet kaderen in het Iris II-plan (streven naar 20% minder autoverkeer en een mentaliteitsverandering van privť- naar openbaar vervoer)
  • Projecten met speciale aandacht voor socio-professionele inschakeling, lokale economische ontwikkeling, huisvestingsbegeleiding, Ö kunnen rekenen op extra steun.
Een belangrijk aandachtspunt in deze wijkcontracten is de waterbeheersing op wijkniveau. Dit lokaal beheer is essentieel voor het beheer op gewestniveau.

Voor de periode 2010-2014 werden de volgende wijken opgenomen in het project: Kanaal-Zuid in Anderlecht, Masui in Brussel, Helmet in Schaarbeek en Liedekerke in Sint-Joost-ten-Node.

Ter illustratie geven we wat meer details over dit laatste project: de problemen van waterafvoer (o.a. te veel verharde bodems, verzadiging van het waterafvoernetwerk) worden in de Liedekerkewijk aangepakt door:
  • het aanleggen van parken op de binnenplaatsen van gebouwen. Op deze manier worden er groene longen en gezellige, rustige ontmoetingsplaatsen gecreŽerd in deze dichtbebouwde wijk.
  • het creŽren van een netwerk van groene aders doorheen de wijk. Onder meer de loop van de Maalbeek wordt als basis genomen voor het leggen van verbindingen tussen de groene ruimten.
  • het creŽren van waterdoorlaatbare trottoirs waar mogelijk, om te vermijden dat de rioleringen zich bij zware regenval onmiddellijk verslikken.
Alle deze verschillende ingrepen samen zouden tot een verdubbeling van de doorlaatbare oppervlakte in de wijk moeten leiden (van 10 naar 20%). Verder levert het wijkcontract 36 nieuwe woningen op, waarbij elke nieuwe constructie wordt voorzien van een groendak en systemen die het regenwater opvangen en hergebruiken.

Voor de periode 2011-2015 werden de volgende wijken geselecteerd (momenteel in onderzoeksfase): Scheut in Anderlecht, Bloemenhof in Brussel, Historisch Koekelberg en Wijnheuvelen-Josaphat in Schaarbeek.

Een echt resultaat van de eerste duurzame wijkcontracten krijgen we pas over en aantal jaar te zien, maar de plannen en de intenties lijken alvast veelbelovend!

Grenzeloze Schelde, op basis van plannen van minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Evelyne Huytebroeck - www.huytebroeck.be

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>