Doornik herontdekt de Schelde

Zes jaar na de inhuldiging van de kaaien Notre-Dame en Marché aux Poissons (Vismarkt), was het tijdens het voorjaar van 2011 opnieuw feest op de linkeroever van de Schelde. De ‘quai des Salines’ was “een uitgestrekte parking met belabberd wegdek. Een onaantrekkelijk oord, vlak bij het stadscentrum”. De renovatie toverde de kade om in een plaats waar op schitterende manier “alle verplaatsingsmiddelen harmonieus worden gecombineerd, waar aan de gebruiker de kans wordt geboden aangenaam te wandelen en waar afwisselend rust- en uitkijkplaatsen terug te vinden zijn”.

Zoals haar buren Cambrai, Valenciennes, Oudenaarde, Gent, Dendermonde en Antwerpen. ligt Doornik, 'de stad met de vijf torens' (la cité des Cinq Clochers), aan de oevers van de Schelde. Deze rivier, die ontspringt op het Picardisch plateau en in Zeeland in zee uitmondt, heeft een essentiële rol gespeeld tijdens de geschiedenis van de stad. Nochtans hadden de Doornikers mettertijd hun band met hun rivier verloren. Daar is wel degelijk verandering in gekomen!

De herinrichting van de Scheldekaaien is geïntegreerd in een globale visie
op de stad en haar inwoners

De herinrichting van de ‘quai des Salines’ kadert in een ruimer perspectief: de heropleving van heel de wijk van de kathedraal (‘quartier cathédral’) die de Grote Markt (Grand Place) verbindt met de Scheldekaaien. Dit project wil bijdragen tot de bevordering van de commerciële en toeristische heropbloei van de stad (25% minder toeristen de laatste jaren). Doornik moest een toeristisch aantrekkelijker, meer geïntegreerd, duurzaam, bezoekersvriendelijk en gezellig beeld bieden!

De studie van het project werd toevertrouwd aan een stedenbouwkundige die de plaatsen afbakende waar herinrichting noodzakelijk was en de functies aangaf die in de wijk dienden ingevoerd te worden.
Het project bevatte volgende objectieven:

 1. Een nieuwe dynamiek creëren in het hart van de stad door:

  • een karakter te geven aan de wijk dankzij verschillende projecten: herbestemming van de ruimten, verlichtingsplan, renovatie van de beschadigde gevels...
  • ontwikkeling van nieuwe functies: toeristische opvang, bouw van een viersterrenhotel,...
  • stimuleren van het artistiek potentieel: vernieuwende culturele programmering
  • herstructureren van het commercieel en economisch netwerk: ambachtelijke, culturele, economische activiteiten,...

 2. De verschillende assen van de stad doen uitkomen en ze hiërarchisch rangschikken in functie van hun rol.

 3. Hergroeperen van de toeristische mogelijkheden en van de pertinente plaatsen zowel op thematisch vlak (musea) als op toeristisch en functioneel vlak (opvanginfrastructuur…).

 4. Leegstaande gebouwen recupereren om ze een bestemming te geven als waardevol en voor ieder toegankelijk stedenbouwkundig geheel.

 5. Publiek-Privaat Partnerschap initiatieven ontwikkelen met het oog op het revitaliseren van de wijk ‘Palace’.

 6. Een aantrekkelijke verbinding verzekeren tussen de Grote Markt en de Schelde.

 7. Erover waken dat de werken aan de kathedraal niet als een last worden ervaren maar als een waardevolle kans.
Een zichtbaar resultaat: wandelaars en fietsers op de ‘quai des Salines’!

Terwijl de kaden ‘Marché au Poisson’ en ‘Notre Dame’ geschikt zijn voor feesten en activiteiten, is de ‘quai des Salines’ eerder een haven van rust in het hartje van de stad. Langs de Schelde is het aangenaam wandelen, maar ook om even neer te zitten en eventueel te mediteren. Studenten vinden er een gezellige locatie om bijeen te komen, terwijl de Ravel-fietsers er een natuurlijk verlengstuk vinden tot aan de Pont des Trous.

Na deze geslaagde renovaties op de linkeroever, wordt er gezegd dat de rechteroever het volgend groot project in Doornik zal worden… Prettige wandeling!

Indien u meer over dit project wilt weten: http://www.tournaicoeurcathedral.eu/
Wij willen de heer Thierry Lesplingart, adjunct gemeentesecretaris de van de stad Doornik, bedanken voor zijn
bijdrage aan dit artikel.


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>