Domein ‘t Speelhof, Sint-Truiden:
een huwelijk van water in de stad en ecologie

Luchtfoto van het domein ’t Speelhof
Het domein ’t Speelhof ligt op enkele honderden meter van de Grote Markt van Sint-Truiden. Gezien de grote potenties, heeft het stadsbestuur, die eigenaar is van het domein, beslist om het uit te bouwen tot een ecologisch, historisch, toeristisch en recreatief aantrekkelijke plaats.

Voor de realisatie van dit project werd de Watering van Sint-Truiden onder de arm genomen. Het ontwerp voor ’t Speelhof voorziet in een aaneenschakeling van verschillende landschapstypes, gaande van volledig verstedelijkte natuur (omgeving Veemarkt) tot volledig ‘natte’ natuur (overstromingsgebied), waarbij ’t Speelhof een belangrijke verbindingsfunctie krijgt tussen de stadskern en het buitengebied. Een Engels park met slotgracht en een hoogstamboomgaard met streekeigen fruit worden hersteld en er wordt meer ruimte voor water gecreëerd.


BasisideeIn 2008 werd een 8 ha groot akkerland in het domein omgevormd tot een gecontroleerde overstromingszone. De Trudobronbeek werd ‘bevrijd’ uit zijn strak keurslijf en kreeg een nieuwe kronkelende loop dwars door de overstromingszone, aangevuld met verschillende poelen. Het gebied werd afgeboord met een dijk. In tijden van nood kan ook het teveel aan water in de Cicindriabeek gecontroleerd worden opgevangen in deze zone. Dit betekent een bijkomende beveiliging tegen wateroverlast voor de stroomafwaarts gelegen dorpskernen.

Toestand van ’t Speelhof in 2004 Toestand tijdens de werken in 2008

Met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, direct afwaarts van de verharde stadskern van Sint-Truiden, streeft de stad naar een concrete invulling van de principes van integraal waterbeheer. Hiermee geeft het stadsbestuur het goede voorbeeld aan burgers en bedrijven om nieuwe verhardingen te compenseren door opvang en infiltratie.

 
Waterberging in de overstromingszone Permanente poelen  

De overstromingszone werd voorzien van een wandelpad op de dijken, een Finse piste rond de zone, een knuppelpad dwars door het gebied en een steiger. De hellingsgraad van de taluds rond de poelen varieert in functie van de oriëntatie. In de overstromingszone kunnen vele plantensoorten zich spontaan ontwikkelen. Bovendien is dit project een eerste aanzet om het enorme vismigratieknelpunt op de Cicindriabeek op te lossen. Hierdoor ontstaat een open en waardevol biotoop.

Uitrusten en natuurkijken vanop de steiger Wandelen over het knuppelpad

Winterpret op de dichtgevroren poelen
De zone leent zich dan ook uitstekend voor educatie over integraal waterbeheer en is een paradijs geworden voor wandelaars, joggers vogelspotters, jeugdbewegingen,... In de winterperiode wordt er zelfs geschaatst op de dichtgevroren poelen.

De nieuwe inrichting van ’t Speelhof is een prachtige illustratie van integraal waterbeleid.
Een stukje van Sint-Truiden mag 'verwateren' tot natuur in ’t Speelhof.

Met dank aan: Karel Vandaele
De link naar de presentatie die gehouden werd op 17 oktober 2011 vind je hier.
Meer weten: Watering van Sint-Truiden
Tel. 01 68 36 62 - - www.land-en-water.be


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>