EVA-Lanxmeer, Culemborg:
een innovatief duurzaam stadsproject uit Nederland

Het stedenbouwkundig plan van de wijk
Uiteraard kunnen er uit alle regio's in het Scheldebekken voorbeelden worden gehaald ter illustratie van 'Water in de Stad' of 'Water in de Buurt'. De Culemborgse wijk Lanxmeer is een gekend voorbeeld van een innovatief en ecologisch stadsproject met duurzaam waterbeheer als een van de belangrijke pijlers. In dit project past men verschillende vormen van ecologisch bouwen toe en combineert deze met een organische vormgeving en moderne architectuur. Op eenzelfde plaats vindt men stedelijke functies (wonen, kantoren, enz) naast waterhuishoudkundige ingrepen en ontwikkelingen van natuur en landbouw. De wijk geldt hierdoor als een internationaal voorbeeld voor duurzame stedenbouw.

Het project EVA-Lanxmeer in Culemborg startte ongeveer 10 jaar geleden vanuit een particulier initiatief als bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame en milieubewuste samenleving. Het is een coproductie van de gemeente Culemborg en de Stichting E.V.A. (Ecologisch Centrum voor Educatie).

EVA-Lanxmeer is een gebied van ongeveer 24 hectare naast het treinstation van Culemborg. De wijk ligt rond een beschermd waterwingebied met een oude markante watertoren. Het waterwingebied vormt samen met oude hoogstamappelbomen en populieren een groene zone. Verder omvat het project onder meer een groot aantal huur- en koopwoningen, kantoor- en bedrijfsruimtes, een ecologische stadsboerderij (Caetshage), een zorgboerderij voor oudere landbouwers en het E.V.A.-centrum (dat ook als bezoekers- annex conferentiecentrum met hotelfunctie dienst zal doen). Eind 2005 waren de eerste woningen voltooid. Ondertussen werkt men volop aan de verdere uitbreiding van de wijk. Aan de rand verrijst de Werfterp, een ecologisch woon-werkproject rondom een archeologische verhoging in het landschap, die vroeger werd aangelegd ter bescherming van woonzones tegen overstromingen.

Wonen in een groene omgeving met waterbuffering Duurzaam kantoorproject in de wijk

De bewoners kregen van bij de start van het project heel veel inspraak bij de ontwikkeling en het beheer van de wijk. Er werd ook veel belang gehecht aan het behoud en aan het accentueren van de aanwezige landschappelijke kenmerken en ecologische kwaliteiten in het ontwerp van de wijk en het architecturaal concept van de verschillende gebouwen.

Wonen en werken werden zoveel mogelijk gecombineerd, waarbij de kwaliteit van de gebouwen vooral moet bijdragen aan het welzijn van de mensen die er wonen en werken. De meeste woningen zijn gebouwd volgens experimentele milieu- en energiezuinige principes. Er staan diverse rijtjes kaswoningen (nieuwe complexen zijn in ontwikkeling) en op het zogenaamde 'Pioniersveld' is het Werfhuis gebouwd, vlakbij de energiezuinige woning van kunstenaar Jan Tempelman. Er werden tal van unieke ontmoetings- en speelruimtes voor kinderen gecreëerd.

Kaswoningen, vrijstaande eengezinswoningen ingekapseld door een serre Zonnecellen voor elektriciteit en zonnecollectoren voor verwarming en warm kraantjeswater
Het WerfHuis met een schooltje, atelierruimte,
een eengezins- en eenpersoonswoning en vergaderruimte
De energiezuinige woning van wijlen kunstenaar
Jan Tempelman

Duurzame waterhuishouding en energievoorziening zijn de belangrijkste aandachtspunten in de realisatie van de wijk. Daarom heeft het openbaar groen een natuurlijk karakter gekregen. Bovendien werden fruitbomen en bessenstruiken in het publieke park aangeplant om zo ‘eetbaar groen’ te creëren.

Meer info over de wijk EVA Lanxmeer en de duurzaamheidsprincipes van EVA kan je vinden op volgende websites:
- www.eva-lanxmeer.nl (contactgegevens: Stichting EVA, Lodewijk van Deysselhof 19, 4103 WK Culemborg.
Tel. 034-5568506 / 034-5568507, )
- www.omslag.nl/wonen/ecodorpen.html#evalanxmeer
- www.ecopolisvlaanderen.be/start.php?p=50
Foto's: © EVA Lanxmeer


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>