BELGIË: Overstromingen: hoe efficiënt is ons waterbeleid?

NOOT VAN DE REDACTIE

Bronvermelding werd zo goed mogelijk toegepast en gerespecteerd.
Grenzeloze Schelde vzw staat niet in voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.
Inhoudelijke opmerkingen en reacties, aanvullende informatie (rapporten, getuigenissen, foto’s en illustraties, …) zijn steeds welkom >>.

Grenzeloze Schelde vzw zal in de periode 2011-2012 de nodige (gewestgrensoverschrijdende) aandacht geven aan de overstromingsproblematiek in ’t algemeen en aan de situatie in het Dender- en Zennebekken in het bijzonder.

Zo organiseerde Grenzeloze Schelde op vrijdag 17 juni een interregionaal terreinbezoek in het Denderbekken van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen. Tijdens dit terreinbezoek langs de bovenloop van de Dender werden per bus verschillende locaties aan weerszijden van de taalgrens bezocht. Per site gaven de betrokken beheerders en/of bestuurders toelichting bij de knelpunten. Ook reeds bestaande en goed werkende waterbeheersingsconstructies of -maatregelen kwamen aan bod. Voor meer info en het verslag, klik hier.

In het najaar 2011 of begin 2012 wordt een terreinbezoek in het gebied van de benedenloop van de Dender tussen Ninove en Dendermonde georganiseerd, gevolgd door een infosessie over concrete voorstellen en plannen voor verbetering in de toekomst.

Over de overstromingsproblematiek in het Zennebekken - dat zich zowel in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Vlaanderen uitstrekt - leest u meer in Zennekrant 13 en verneemt u meer tijdens een intergewestelijke verkenningsactiviteit in het najaar 2011.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>