GS Nieuws 54-55
  Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontičres,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

 
Grenzeloze Schelde Nieuws 54-55
THEMANUMMER 'WATEROVERLAST'

INHOUD

overstromingen Geraardsbergen overstromingen Tubize overstromingen Halle
  BELGIË:
  OVERSTROMINGEN: HOE EFFICIËNT IS ONS WATERBELEID?
  Onder water in november 2010, januari 2011 en...?! Overstromingen zijn op zich niets nieuws, maar de mate waarin zij ingrijpen op onze samenleving is dat wel.
  Wat zijn de oorzaken? Welke zijn de oplossingen?


  • Samenvatting >>

  • Inleiding - Wat is er gebeurd? >>
   In november 2010 had België te kampen met hevige regenval én overstromingen. De overstromingen worden beschouwd als de zwaarste in 50 jaar. De schade werd geraamd op 180 miljoen euro. België erkent de watersnood als nationale ramp.

  • De oorzaken >>
   Is de wateroverlast toe te schrijven aan extreme weersomstandigheden, klimaatverandering, invloed van het getij, een ingekorte watercyclus, versnipperde bevoegdheden, ’n falend onderhoud en/of verouderde infrastructuur? Een ding staat vast: Moeder Natuur is niet als enige schuldig aan de ramp.

  • De oplossingen >>
   Op welk niveau en welke termijn situeren zich de oplossingen? Het reguleren van waterstromen in onze zo dicht bevolkte gebieden vereist veel innovatieve concepten, zowel op het vlak van de inrichting en het beheer van de omgeving, de economische inpassing als de besluitvorming. Hiervoor is een waterbeleid nodig dat op het niveau van een volledig stroomgebied geďmplementeerd wordt. Pas dan zal aan de huidige problemen - menselijke ellende en zware economische verliezen - tegemoet gekomen kunnen worden.

  • Een paar instrumenten in de praktijk >>
   De beleidsmakers bleven de afgelopen jaren niet (helemaal) bij de zandzakken zitten en voerden een aantal instrumenten in ter ondersteuning van het integraal waterbeleid, zoals Europese richtlijnen, de watertoets, het Rubiconfonds, overstromingsvoorspellers en regenplannen.

  • Reacties federaties >>
   Wat is de boodschap van de gewestelijke milieu- en natuurfederaties met betrekking tot deze wateroverlastproblematiek? Aan het woord zijn Natuurpunt/BBL, Inter-Environnement Bruxelles en Inter-Environnement Wallonie.

  • Besluit >>
  • Noot van de redactie >>
  • Bibliografie >>
  • Zennekrant 13 >>
  • Nuttige linken >>

  FRANKRIJK
  • Aanhoudende overstromingen in het zuiden van het Franse
   departement Noord: bijkomende inrichtingswerken noodzakelijk?
   >>

  ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN >>
  • Zennewandelingen & Zennecafé >>
  • Meest recente wandelgidsen van de Zennevallei >>
  • Water in de buurt - Diest >>
  • Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • Milieueducatieve boottochten in Brussel
   ‘Brussel langs het water ontdekken’ >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
De nieuwsbrief is een uitgave van Grenzeloze Schelde

Secretariaat:
vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u

Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde Nieuws wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en W&Z), het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice