SCHELDEBEKKEN: INLANAV - Innovatieve binnenvaart voor het goederenvervoer
over kleinere waterwegen

Noordwest-Europa beschikt over een fijnmazig waterwegennetwerk. Dat is een belangrijke troef om de mobiliteit te beheersen en om zo onze regioís leefbaar te houden. In die zin is de binnenvaart in sommige gevallen een volwaardig alternatief voor het wegvervoer, gelet op de toenemende congestie van de wegen.
De voordelen van de binnenvaart zijn algemeen gekend. Binnenvaart is milieuvriendelijk, veilig en betrouwbaar. Als gevolg van de toenemende congestie op de wegen en de toenemende maatschappelijke aandacht voor het verminderen van de carbon footprint, kijken de verladers hoe langer hoe meer naar innovatieve intermodale transportoplossingen.
Desalniettemin bestaan er vandaag voor de binnenvaart nog verschillende uitdagingen. Zo is binnenvaart bijvoorbeeld zeer competitief voor het vervoer van containers en bulkladingen, maar biedt het nog te weinig oplossingen voor geŁnitiseerde ladingen zoals paletten en big bags. Dit geldt zeker voor goederenstromen langsheen kleinere waterwegen, waar kleine schepen onvoldoende schaalvoordelen kunnen bieden om competitief te kunnen zijn.


Innovatie dankzij gekoppelde samenwerking

De kleine waterwegen van het waterwegennetwerk (CEMT < klasse IV, dus maximaal laadvermogen van 650 tot 1000 ton)2 verbinden belangrijke internationale centra en hebben een groot economisch potentieel.

Innovative Inland Navigation (INLANAV) wil het vervoer op de kleine waterwegen optimaliseren en stimuleren via nieuwe technologieŽn en logistieke concepten om schaalvoordelen te creŽren. Op die manier kan de toekomst van deze waterwegen verzekerd worden. Publieke en private partners uit Nederland, Frankrijk en BelgiŽ (Vlaanderen) zetten samen hun schouders onder dit transregionale project met de steun van het Europese programma Interreg IV B Noordwest-Europa 1.Doelstellingen van het project


Binnen INLANAV zal door middel van drie werkpakketten aan deze doelstelling gewerkt worden:

  1. De volledige vrachtmarkt bedienen dankzij een hijsoplossing voor gekoppelde schepen die het mogelijk maakt gestandaardiseerde vrachten zelfstandig te laden en te lossen.
    Dit verdubbelt de vervoerscapaciteit en verlaagt de overslagkosten. Zo kunnen gekoppelde schepen ook nieuwe marktsegmenten, met name paletten en big bags, bedienen.

  2. Met behulp van geavanceerde technologieŽn en logistieke knowhow een nieuwe generatie gekoppelde binnenschepen ontwikkelen.
    Daartoe wordt een platform aangeboden om verschillende innovatieve projecten die zich toespitsen op gekoppelde binnenschepen samen te brengen. Deze projecten gaan van duwbakken die door elektromotoren worden aangedreven, tot het realiseren van een automatisch geleid binnenschip met een groter scheepsruim al dan niet volledig gebouwd uit composietmateriaal.

  3. De bemannings- en exploitatievoorschriften in heel Europa harmoniseren. Binnenvaartondernemers zijn immers meer en meer internationaal actief, maar toch verschillen deze voorschriften momenteel van elkaar. Door deze regelgeving te harmoniseren zal dit het internationale goederenvervoer van gekoppelde schepen ten goede komen.
Het INLANAV-project loopt tot juni 2012 en beschikt over een budget van in totaal ongeveer 960.000 euro waarvan de helft wordt voorzien door Interreg.

Bron: www.inlanav.euHoeveel vrachtwagens kunnen dankzij het project INLANAV
van de weg gehaald worden?

Een exact cijfer kunnen we daar niet voor opgeven. Indien we ervan uitgaan dat:
- voor de eerste doelstelling een combinatie van twee schepen van het type Kempenaar zal varen;
- een dergelijke combinatie ca. 1.200 ton kan vervoeren;
- een dergelijke combinatie 2 heen- en terugvaarten per week kan maken;
- een vrachtwagen beladen is met ca. 20 ton;

mag gesteld worden dat met 1 combinatie wekelijks ca. 60 vrachtwagens van de weg kunnen worden gehaald.

Voor de tweede doelstelling wordt gemikt op een combinatie van 4 eenheden die elk ca. 600 ton kunnen vervoeren. Een dergelijke combinatie kan dus ca. 120 vrachtwagens van de weg halen.

Omwille van twee redenen kan verwacht worden dat veel trafiek die vandaag met vrachtwagens vervoerd wordt, van de weg naar de waterweg kan verschoven worden.

1) INLANAV richt zich specifiek op de kleine waterwegen (CEMT < klasse IV)2 die vandaag onderbenut worden door de binnenvaart. Bovendien stellen wij een tekort aan kleine schepen vast. Dankzij INLANAV zouden nieuwe type (kleine) schepen ontwikkeld kunnen worden die moeten toelaten om het bestaande tekort aan te vullen.

2) INLANAV laat toe om nieuwe ladingen met de binnenvaart te vervoeren daar waar dit met de traditionele binnenvaart moeilijker of niet mogelijk is. Enerzijds kan dit door de uitwerking van de eerste projectdoelstelling waarbij geŁnitiseerde eenheden via de binnenvaart vervoerd worden. Het kan hierbij gaan om Fast Moving Consumer Goods (FMCG) zoals voeding, drank of textiel maar ook om bouwmaterialen die in big bags vervoerd worden. Anderzijds kunnen nieuwe markten voor de binnenvaart aangeboord worden door nieuwe materialen te gebruiken wat o.a. toelaat om bv. fruitsap of andere voedingsmiddelen met de binnenvaart te vervoeren.


1 Interreg IV B Noordwest-Europa is een transnationale samenwerking tussen publieke en private partners in Nederland, België en Frankrijk. De publieke partners zijn Waterwegen en Zeekanaal NV (B), nv De Scheepvaart (B) en Voies Navigables de France (FR). De private partners zijn de Universiteit Antwerpen - Departement Transport en Ruimtelijke ordening (B), Research Small Barges BV (NL), Schipco BV (NL). Buck Consultants International verzorgt de coördinatie van het project.

2 CEMT-klasse: de binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport. Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. De indeling loopt van 0 t/m VI en heeft vanaf klasse V een a, b of c-aanduiding. Deze aanduiding heeft met de meerbaks duwvaart te maken.


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>