GS Nieuws 53
  Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

  Grenzeloze Schelde Nieuws 53

INHOUD

  VLAANDEREN
  • Water herovert ook Vlaamse steden >>

  BRUSSEL
  • Fietsen langs het kanaal: een positieve evolutie >>

  FRANKRIJK
  • Europese kaderrichtlijn water - 2015 nadert met rasse schreden! >>

  WALLONIË
  • Riviercontracten in Wallonië >>

  SCHELDEBEKKEN
  • INLANAV - Innovatieve binnenvaart voor het goederenvervoer
   over kleinere waterwegen
   >>


  ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN >>
  • Zenneuitstappen & Zennecafé >>
  • Nieuwe natuurwandelingen in de Zennevallei >>
  • Er beweegt heel wat rond de Schelde: data voor in de agenda >>
  • Water in de stad - Lier >>
  • Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • Milieueducatieve boottochten in het Waals Gewest
   ‘L’Environnement au fil de l’Eau’ >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
Redactie:
Dolores Baita, David Kuborn, Christine Braet,
Karin Huffer, Mieke De Leeuw,
Yves Grafteaux
Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.