ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN

Zenneuitstappen & Zennecafé

Net zoals in 2009 en 2010, worden er ook in 2011 begeleide wandelingen, bezoeken of fietstochten rond de waterlopen in het Zennebekken georganiseerd!
Wandel vanaf 15 februari met Coördinatie Zenne mee, telkens op een andere plaats in het Zennebekken in één van de drie gewesten van ons land.

Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies... Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop. Elke wandeling wordt afgesloten met een drink,
een aangenaam moment voor een interessante babbel.

Het startschot van de Zennewandelingen & Cafés wordt gegeven op dinsdag 15 februari 2011 met
een rondleiding in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord. Tijdens het begeleid bezoek aan de RWZI (1.100.000 inwoner-equivalenten) krijg je inzicht in de werking van de installatie en een bredere kijk op de waterzuivering in het Zennebekken.

De daaropvolgende maanden ontdek je de Zennevallei, o.a. de Zenne en het kanaal in Tubize (15 maart), de vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht (april), van Brussel tot de monding van de Zenne in de Rupel en vervolgens in de Schelde (21 mei), het Gravenbos in Humbeek (23 juni) en de omgeving van de bronnen van de Zenne (in de zomervakantie).

Meer info en inschrijvingen op de website van Coördinatie Zenne.
Lees hier meer over de wandelingen van het afgelopen jaar.


Terug naar de inhoudsopgave >>


Nieuwe natuurwandelingen in de ZennevalleiIn de reeks ‘Zoektocht naar een waterloop’ verschijnen binnenkort twee nieuwe wandelgidsen. Eentje neemt je mee op ontdekkingstocht in het Gravenbos in Humbeek, een moerasrijk oud kasteeldomein in de Zennevallei langs het Zeekanaal, een ander naar de vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht.
De wandelgidsen zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne, partner van Grenzeloze Schelde.

Je kan de wandelingen ook maken met een gids, wel op afspraak en aan het tarief van 60 euro per groep van max. 25 deelnemers. Zowel schoolgroepen als verenigingen, vriendengroepen, familiegroepen, … zijn welkom.

De wandelgidsen zijn in de loop van januari te koop aan € 0,50 / wandelgids en digitaal beschikbaar op www.coordinatiezenne.be/pub.htm.

Voor meer info: www.coordinatiezenne.be

Terug naar de inhoudsopgave >>


Er beweegt heel wat rond de Schelde. Schrijf volgende data al in je agenda:

25 april 2011 (Paasmaandag): Scheldehappening

De Scheldehappening wil mensen laten ‘proeven’ van het unieke tijgebonden rivierenlandschap, met zijn rijke natuur en cultuur. Korte rondvaarten vormen de kernactiviteit van de dag naast tal van begeleide fietstochten, wandelingen, bezoeken.
Van de zuidelijke rand rond Antwerpen tot Dendermonde stellen alle Schelde- en Rupelgemeenten hun bezienswaardigheden langs de Schelde gratis open voor het publiek. Natuur- en milieuverenigingen dompelen u aan wal onder in het thema ‘natte natuur’. Het programma is momenteel in volle voorbereiding.

Met Grenzeloze Schelde kan je o.a. op Paasmaandag 25 april fietsen door het toekomstig overstromingsgebied de Vlassenbroekse Polder. In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan wordt de Vlassenbroekse Polder omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied. Dat beschermt de omliggende en stroomopwaarts gelegen woongebieden in de toekomst tegen wateroverlast. Dit gebied wordt deels ingericht met gereduceerd getij, waardoor zich een spectaculair landschap met zoetwaterslikken en -schorren zal vormen.

Afspraak om 15u aan de steiger aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde (aankomst op dezelfde plaats omstreeks 17u). Voorzie eigen fiets.

15 - 22 mei: Internationale Scheldeweek

Tijdens de internationale Scheldeweek, een initiatief van het Interreg-project Scaldwin, bieden milieu- en natuurverenigingen en andere organisaties uit het gehele Scheldestroomgebiedsdistrict activiteiten rond de Schelde aan.

Grenzeloze Schelde neemt u graag mee op ontdekking door het toekomstig overstromingsgebied de Vlassenbroekse Polder, zoals ze ook tijdens de Scheldehappening doet (zie hierboven). Niet per fiets, wel te voet. Afspraak om 14u aan de kerk van Vlassenbroek, vanwaar een gids u een tweetal uur op sleeptouw neemt en inwijdt in deze wateractualiteit, de historiek en de eigenheid van het gebied. Aankomst en einde omstreeks 16u aan de kerk van Vlassenbroek.

Terug naar de inhoudsopgave >>


Water in de stad - Lier

In april organiseert de werkgroep ‘Water in de Stad’ van Grenzeloze Schelde een info-en ontmoetings-dag met als thema ‘Water in de stad - Lier’.
Lier groeide aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete. Om de relatie met de Nete te herstellen, worden op het Felix Timmermansplein de kaaimuren verlaagd. De fonteinen en de groenaccenten verbinden de Grote Markt opnieuw met het water. De brede voetpaden lopen door tot aan de Vismarkt en het Felix Timmermansplein. Deze ingrepen laten een betere beleving toe van de Binnennete.
Het water zal letterlijk en figuurlijk goed bereikbaar zijn.

Wil je ook een echt Nete-effect beleven? Surf dan vanaf eind januari naar www.grenzelozeschelde.org voor meer info.

Terug naar de inhoudsopgave >>


Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

Ontdek van maart tot juni 2011 het Kanaal naar Charleroi, het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Netekanaal en het Albertkanaal met de milieuboot!


De Educatieve Milieuboottochten, gesteund door de Vlaamse overheid, zijn een originele manier om kennis te maken met een waterloop en de natuur in de buurt en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling!
Er-varen en beleven: gepassioneerde lesgevers, een boeiend programma in een fascinerende omgeving voor jong en minder jong.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, families, milieuraden, vriendengroepen en individueel geïnteresseerden welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek, waarbij ze heel wat achtergrondinformatie verwerven over het waterbeleid en discussiëren over hun rol in de watercyclus. Bovendien staat de milieuboot tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting. Die activiteiten kunnen al dan niet in samenwerking met De Milieuboot vzw.

In het najaar van 2011 zet de milieuboot koers naar het Albertkanaal, het Kanaal Dessel-Schoten en het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen.

Info en inschrijvingen via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.

Terug naar de inhoudsopgave >>


Milieueducatieve boottochten in het Waals Gewest ‘L’Environnement au fil de l’Eau’

Van 18 maart tot 7 april 2011 organiseert de vzw Cours d'Eau samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op de Beneden-Samber, het Centrumkanaal en gewestgrensoverschrijdend op het Kanaal Charleroi-Brussel (Franstalig).

Het weekprogramma aan boord is gesneden op maat van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en de lagere klassen van het secundair onderwijs en is perfect te combineren met andere activiteiten rond water, waterlopen en natte natuur die door lokale actoren worden georganiseerd (riviercontracten, natuurverenigingen, intercommunales, CRIE). Op woensdagnamiddag of in het weekend zijn ook volwassenengroepen welkom aan boord.

De boottochten, gesteund door de Service public de Wallonie, DGARNE en de provincie Waals-Brabant, staan op woensdagnamiddag en in het weekend ook open voor verenigingen.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Voor alle bijkomende informatie kunt u terecht bij vzw Cours d’Eau, tel. 02 206 12 09,
per mail of via www.coursdeau.be.


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>