FRANKRIJK: De natuurlijke omgeving van het Kanaal van Roubaix

In het begin van de jaren negentig was de grootstad Rijsel meer dan misdeeld op het vlak van groene ruimten. De overheid engageerde zich toen om het oppervlak te beschermen natuur in de komende twintig jaar uit te breiden van 2.000 ha tot 10.000 ha. Zoín beleid betekent o.a. het herbestemmen van verlaten industrieterreinen en een uitbreiding van het landbouwareaal.

Voor deze herovering maakt men gebruik van het bestaande, uitgebreide netwerk van kanalen en rivieren in de grootstad: de Leie, de DeŻle, de Marke en het Kanaal van Roubaix. De kanalen laten toe om de grote groene ruimten met elkaar te verbinden en op die manier ecologische corridors te creŽren waar de biodiversiteit zich kan ontwikkelen. Zo vormt het Kanaal van Roubaix een essentiŽle schakel in het groene netwerk van de metropool.

Het is in deze logica dat de DeŻle-Schelde-verbinding sinds het begin van de jaren negentig in ere wordt hersteld, met een constante zorg voor zowel de ecologische verrijking van het kanaal als een vernieuwde dynamiek van het economisch en sociaal leven in de aangrenzende wijken.

Deze ecologische herovering krijgt concreet gestalte dankzij een aantal projecten binnen het programma Blue Links*, een groots opgevat Europees programma dat tot doel heeft de DeŻle-Scheldekanalen opnieuw bevaarbaar te maken. Deze DeŻle-Scheldeverbinding vormt een essentiŽle schakel in het hart van de 20.000 km bevaarbare waterwegen in Noordwest-Europa.

De verschillende werkzaamheden hadden in eerste instantie betrekking op de inrichting en het beheer van de waterwegen, teneinde de verbinding van de DeŻle tot aan de Belgische grens te herstellen, en deze tegelijkertijd aan te passen aan de vereisten van een zacht en milieuvriendelijk verkeer.

Het kanaal werd geruimd om de waterkwaliteit te verbeteren, met stuttechnieken werden de oevers gestabiliseerd en de aanplanting van meer dan 5.000 bomen en struiken heeft het kanaal versterkt in zijn positie van ecologische, grootstedelijke corridor.

Ook de reconversie van verlaten industrieterreinen langs de oevers van het kanaal heeft het mogelijk gemaakt om de groene corridor te verbreden. De percolatiebekkens van Leers zijn een concreet en bijzonder geslaagd voorbeeld van een ecologische invulling van een industriŽle site.

Het gedifferentieerd beheer is eveneens een sterk punt van dit herwaarderingsproject; het wordt over het gehele kanaal toegepast door middel van methodes als het laattijdig maaien en het zaaien van bloemenweiden om de biodiversiteit te vrijwaren.

De herinrichting van het Kanaal van Roubaix betrekt ook de omwonenden bij zijn behoud. Overleg en communicatie over de beheersmethoden en de nieuwe inrichtingen zijn een middel om het kanaal bekend te maken en om te bekomen dat het begrepen en beschermd wordt. Deze communicatie is ťťn van de kerntaken van het informatiecentrum ĎRelais Nature de la DeŻle ŗ líEscautí (ĎGroene etappe van de DeŻle tot de Scheldeí). Er wordt uitleg verschaft over de aanpassingen die aan de gang zijn en de bezoeker kan er niet alleen alles vernemen over de evolutie van het kanaal vanaf zijn oorsprong, maar kan er ook zelf hypothesen formuleren voor zijn toekomst.

Voortaan biedt dit vierentwintig kilometer lange kanaal meer
ruimte aan de natuur en vertegenwoordigt ongeveer honderd hectare
herstelde natuur in het hart van de stad: een essentiŽle schakel voor
de verrijking van de biodiversiteit in de Rijselse agglomeratie.

Klik hier voor foto's van het Kanaal van Roubaix en omgeving.

Etienne FORTIN
Espace Naturel Lille Mťtropole

* Meer info over Blue Links in Grenzeloze Schelde Nieuws nr 47 en nr. 37
en ook op http://www.bluelinks2008.org/defaultnl.html.Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>