BRUSSEL: ‘De Zenne: openhartoperatie’
Vooruitzichten voor de herwaardering van de open Zenne in Anderlecht

De 9de editie van de ‘Dinsdagen van de Zenne’ met als thema ‘de Zenne: openhartoperatie’ - Vooruitzichten voor de herwaardering van de open Zenne in Anderlecht, vond plaats op 29 juni 2010. Een honderdtal ‘Zennespecialisten’, politieke verantwoordelijken, water- en natuur- beheerders, buurtbewoners en geïnteresseerden, allen betrokken bij het behoud en de (her)-waardering van de Zenne, hebben deze uitnodiging van Coördinatie Zenne en Inter-Environnement positief beantwoord.

De voorzitter van het Centrum Paul Duvigneaud en zijn team kwamen Coördinatie Zenne ook aanmoedigen en feliciteren voor de in 2009 ontvangen prijs voor ontdekking, sensibilisering en educatie i.v.m.deze site.

Afspraak werd gemaakt om 16 uur aan de sluis van Anderlecht.
Onder een zinderende zon verzamelden een honderdtal deelnemers, verdeeld over 3 groepen, langs de oevers van de Zenne en vertrokken op ontdekking van een gedeelte van deze mythische Brusselse rivier.
Ter herinnering: de Zenne stroomt ondergronds door Brussel tussen Anderlecht en Neder-over-Heembeek, maar blijft zichtbaar op sommige plaatsen die nog voor herwaardering vatbaar zijn.

De wandeling van dinsdag gaf de gelegenheid een
gedeelte van de open Zenne te (her)ontdekken
,
een deel dat de rest van het jaar moeilijker toegankelijk is voor het publiek.

Grote werken zijn gepland om er vanaf 2011 een nieuw gedeelte van de Groene Wandeling aan te leggen, geïntegreerd in het Blauwe Netwerk. Beliris zal de oevers van de Zenne tussen de overstort aan de sluis van Anderlecht en de Nijverheidslaan inrichten zodat voetgangers en fietsers er veilig kunnen circuleren zonder hinder van het autoverkeer.

De deelnemers hebben het intense leven in en rond de Zenne kunnen waarnemen, o.a. Nijlganzen, kikkers, oeverplanten en wieren. Er werd zelfs een karper opgemerkt in het overstort naar het kanaal. Deze ontdekking werd opgesmukt met verhalen over het verleden van de Zenne, de geografie, de kwaliteit, de projecten rond de rivier, ...

De rijke en uitgebreide informatie werd zowel door de gidsen aangebracht (Martine Van De Vijver, Josiane Schoep, Carole Dauphin, Guillaume de Wouters alsook Carole Dauphin, vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel, departement Blauw Netwerk) als door de deelnemers.

Na de wandeling volgde een broodjesmaaltijd, schakel naar de vergadering met debat.

Eveyne Huytebroeck, Brusselse minister bevoegd voor Leefmilieu en Waterbeleid opende de zitting en herinnerde eraan hoe belangrijk de Zenne is en welke inspanningen er reeds geleverd werden om zowel de waterkwaliteit als de oevers te verbeteren.

Hierna volgden 4 uiteenzettingen:

  • Renaud Bocquet (Leefmilieu Brussel, Departement Blauw Netwerk) sprak over Brussel langs het water en stelde het project ‘Blauwe Wandeling’ voor.
  • Pierre Molter (Leefmilieu Brussel, Departement Groen Netwerk) presenteerde wat reeds aangelegd werd en wat er nog moet gebeuren in het kader van de Groene Wandeling in het zuiden van Brussel.
  • Nunzia Corriere (Beliris) stelde de planning voor 2011 van de Groene Wandeling langs de Zenne voor en de omleiding die de Zenne en het kanaal verbindt.
  • Marcel Rijdams (Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières vzw) vertelde over de verborgen Zenne die tussen de Paepsemlaan en het Zuidstation stroomt. Een waardevol gebied… dat nog aangelegd moet worden.
Om de inhoud van deze uiteenzettingen te lezen en de foto's te bekijken, ga naar www.coordinatiezenne.be rubriek 'Verslagen'.

Nicolas Goubau (architect-urbanist en ‘planeetofiel’) leidde, vertaalde en vatte deze uiteenzettingen samen alvorens het open debat te modereren, waarbij talrijke vragen gesteld alsook verschillende meningen voorgesteld werden.

Deze Dinsdag van de Zenne was een organisatie van:

logo CoZ-CoS en IEB
De Dinsdagen van de Zenne willen op een informele, gemoedelijke manier een interactief debat
rond het thema van de waterlopen en het water in het Zennebekken stimuleren.


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>