VLAANDEREN: Welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst?
Een interregionale as voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme?

Waarom keuzes maken voor de Dender?

De Dender stroomt van het Waalse naar het Vlaamse Gewest: van Ath langsheen en door Henegouwen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen tot in Dendermonde waar ze uitmondt in de Schelde.

De Dender is een gewestoverschrijdende rivier, waarvoor de twee gewesten elk voor een bepaald gedeelte bevoegd zijn.
De gewestelijke waterwegbeheerders zijn ‘Waterwegen en Zeekanaal’ (Vlaanderen) en ‘SpW - Voies Hydrauliques’ (Wallonië).

De Dender heeft in de voorbije twintig jaar een ingrijpende evolutie ondergaan. Aanvankelijk was dé uitdaging de zwaar vervuilde Dender te veranderen in een rivier met schoon water.
Nu op dit vlak heel wat bereikt is, zijn we beland in een nieuwe fase en is het zinvol om de objectieven en strategieën te actualiseren en een langetermijnvisie uit te werken.
Dit brengt ons meteen bij volgende vragen: “Hoe is het anno 2010 gesteld met de Dender en haar bekenstelsel?”, maar vooral: “Welke toekomst heeft de Dender tussen Aalst-Geraardsbergen en Ath?” en “Bestaan er nu een geactualiseerde en samenhangende visie en dito plan voor de globale aanpak van de toekomstige ontwikkeling van de Dender? En zo ze bestaan, wat is de inhoud ervan en welke operationele taken zullen door wie uitgevoerd worden?”

De laatste jaren werd wel min of meer duidelijk welke strategische langetermijnkeuzes werden gemaakt voor het gedeelte van de benedenloop tussen Dendermonde en Aalst.
Via vernieuwing van de sluis van Denderbelle en zekere aanpassingen aan de vaarweg zal de Dender tot Aalst geschikt worden gemaakt voor schepen tot 1350 ton, waar dit nu beperkt is tot 650 ton.
In deze zone wint het goederenvervoer per schip aan belang.
Vooral brandstoffen en bouwstoffen zullen dan nog in grotere mate per schip naar de Denderstreek en Aalst kunnen gebracht worden. De waterwegbeheerder wil op deze benedenloop ook containertrafiek brengen en zal van de beperkte infrastructuuraanpassingen ook gebruik maken om ook de waterbeheersing en de ontwikkeling van natuur, recreatie en toerisme te bevorderen.

Maar over de keuzes die gemaakt werden of moeten worden voor het gedeelte dat zich stroomopwaarts Aalst bevindt (tot Geraardsbergen en eventueel tot Ath), waar de tonnenmaat van de schepen beperkt is tot 300 ton en de ‘doorvaarthoogte’ onder de lage bruggen beperkt is tot 3,80 m, is heel wat minder duidelijkheid. In deze zone is het goederenvervoer per schip uiterst beperkt geworden, hoewel recent in Wallonië toch weer de mogelijkheid bestudeerd wordt om het vervoer van steen (porfier) uit de steengroeven van Lessines, die naast de Dender liggen, gedeeltelijk per schip te laten gebeuren.

Wat zijn de huidige en toekomstige knelpunten, beperkingen, opportuniteiten en uitdagingen voor dit gedeelte tussen Aalst - Geraardsbergen en Ath?
Zullen we er in slagen om met ons buurgewest en de drie betrokken provincies via beter overleg een min of meer gemeenschappelijke visie en een goede afstelling en samenwerking te laten ontstaan voor onze gemeenschappelijke rivier?

De interregionale vereniging Grenzeloze Schelde en haar werkgroep ‘Dender’ bereiden samen met organisaties als het ‘Natuur- en milieueducatiecentrum De Helix’, ‘De Milieuboot’, ‘De Waterkant’ en ‘Scaldisnet’ en met de inhoudelijke medewerking van o.a. de betrokken waterwegbeheerders, sedert enige tijd een campagne voor om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Dender (inzonderheid over de bovenloop), een maximaal aantal betrokken instanties, organisaties en burgers bijeen te brengen en de maatschappelijke discussie en besluitvorming en transparantie terzake te stimuleren.
De eerstkomende activiteiten van deze campagne zijn de interregionale fietstocht van Ath naar Geraardsbergen op vrijdag 20 augustus 2010 (ter gelegenheid van de afwerking van het fietspad tussen Geraardsbergen en Lessines) en de studiedag op het water van Geraardsbergen tot Aalst op maandag 30 augustus 2010.

Meer info: klik hier.

Lees meer: De Dender tussen Ath, Geraardsbergen
en Aalst nader bekeken >>


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>