GS Nieuws 51-52
  Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

  Grenzeloze Schelde Nieuws 51-52

INHOUD

  NEDERLAND - VLAANDEREN
  • Volop in de weer in de Hedwige-Prosperpolder >>

  VLAANDEREN
  • De Boven-Schelde, aangepast aan de noden van de mens >>
  • Welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst?
   - Waarom keuzes maken voor de Dender? >>
   - De Dender tussen Ath, Geraardsbergen en Aalst nader bekeken >>

  BRUSSEL
  • De vallei van de Vogelzangbeek: een natuurreservaat
   op Anderlechtse bodem
   >>

  • ‘De Zenne: openhartoperatie’:
   herwaardering van de open Zenne in Anderlecht
   >>

  FRANKRIJK
  • De natuurlijke omgeving van het Kanaal van Roubaix >>
  • Opgepast met vissen in zoet water! >>

  FRANKRIJK - WALLONIË - VLAANDEREN
  • Canal de Roubaix-Spierekanaal en Spierebeken:
   waterkwaliteit verbetert traag maar gestaag
   >>


  ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN >>
  • Vrijdag 20/08/2010 en maandag 30/08/2010: twee dagen op en om de Dender >>
  • Woensdag 06/10/2010: Water in de stad - Leuven >>
  • Dinsdag 19/10/2010: info- en ontmoetingsdag op de Bovenschelde >>
  • Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen >>
  • Milieueducatieve boottochten in het Brussels Gewest >>
  • Andere activiteiten >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw,
Karin Huffer, David Kuborn
Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.