ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN

Vrijdag 20 en maandag 30 augustus: twee dagen op en om de Dender

Tijdens een Dendertweedaagse wordt geïnformeerd, nagedacht en gediscussieerd over de huidige en toekomstige benutting van de Dender, een rivier die zich slingert door unieke natuur- en stiltegebieden en dwars doorheen stedelijke centra. Speciale aandacht zal - naast het thema van de verbeterde waterkwaliteit - gaan naar de waterbeheersing en beveiliging tegen overstromingen en de uitbouw van de Dender stroomopwaarts Aalst tot ‘hoofdas voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme’.

Op vrijdag 20 augustus 2010 wordt het ‘Waals’ gedeelte van de Dender verkend tijdens een interregionale fietstocht van Ath over het nieuwe fietspad in Lessines tot Geraardsbergen, met bezoek aan de ‘Tour Burbant’ in Ath en het 'Hôpital Notre Dame à la Rose’ in Lessines.

Op maandag 30 augustus 2010 wordt het ‘Vlaams’ gedeelte van de Dender verkend tijdens een boottocht van Geraardsbergen naar Aalst. Een kort bezoek aan de milieueducatieve centra De Helix in Grimminge en De Waterkant in Aalst staan die dag ook op het programma.

Geïnteresseerde burgers en hun verenigingen, betrokken administraties, besturen en beleidsvoerders zijn welkom.

De twee dagen worden georganiseerd door Grenzeloze Schelde, in samenwerking met
De Waterkant, De Helix, De Milieuboot en Scaldisnet.

Het programma en de mogelijkheid om (snel) in te schrijven, vindt u hier.


Terug naar de inhoudsopgave >>


Woensdag 6 oktober 2010: Water in de stad - Leuven

Leuven profileert zich meer en meer als ‘stad aan het water’. Over het hoe en wanneer licht Grenzeloze Schelde en haar werkgroep ‘Water in de Stad’ i.s.m. stad Leuven op woensdag 6 oktober een tip van de sluier op tijdens een info- en ontmoetingsdag met als thema ‘Water in de stad - Leuven’. Verschillende aspecten met betrekking tot het integraal waterbeheer komen aan bod tijdens het gevarieerde programma.

In de namiddag beleeft u al varende vanaf Kampenhout sas - via een aantal oude, geklasseerde en gerenoveerde sluizen - tot de Vaartkom in Leuven de omgeving van het Kanaal Leuven-Dijle en de Dijle. Deskundige sprekers lichten actuele thema’s en aandachtspunten toe aan dek, met mogelijkheid tot vraagstelling.

Tijdens de infosessie ’s avonds ligt de klemtoon op de integratie van water in de stad ‘de Dijle levend door Leuven’ en het Vaartkomproject. De Dijle leidt nu nog op veel plaatsen een verborgen bestaan in de stad. Een zichtbare Dijle die de natuur tot in de stad brengt, verhoogt de belevingswaarde van de stad. De Vaartkom, bekend als voormalige industriële site, zal grondig veranderen naar een nieuw levendig stedelijk centrum.

Binnenkort meer info op www.grenzelozeschelde.org.

Terug naar de inhoudsopgave >>


Dinsdag 19 oktober 2010: Info- en ontmoetingsdag op de Boven-Schelde

Op dinsdag 19 oktober organiseert Grenzeloze Schelde i.s.m. de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) een info- en ontmoetingsdag tijdens een boottocht op de Boven-Schelde, al eeuwen een belangrijke transportas.

Tijdens deze studiedag staat het thema ‘waterbeheersing’ centraal. W&Z is volop bezig met het vernieuwen en ontdubbelen van de stuwen van Oudenaarde, Asper en Kerkhove. Dit grootse project komt niet alleen de scheepvaart op de Boven-Schelde ten goede, maar ook… de vissen. Door de realisatie van visnevengeulen vormt het stuw-sluiscomplex immers niet langer een onoverbrugbare hindernis voor de opwaarts migrerende vissoorten.

Deskundige sprekers lichten verschillende aspecten van deze multifunctionele waterweg toe: waterbeheersing, scheepvaart, economie, natuur, waterkwaliteit, erosie, gemeentelijke projecten, zachte recreatie… Op het einde van de dag wordt de balans opgemaakt.

Binnenkort meer info op www.grenzelozeschelde.org.

Terug naar de inhoudsopgave >>


Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

Ontdek in september en oktober 2010 het Kanaal Leuven-Dijle, de Rupel
en de Nete met de milieuboot!


De Educatieve Milieuboottochten zijn een originele manier om kennis te maken met de waterloop en de natuur in de buurt en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling! Er-varen en beleven: gepassioneerde lesgevers, een boeiend programma in een fascinerende omgeving voor jong en minder jong.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, families, milieuraden, vriendengroepen en individueel geïnteresseerden welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek, waarbij ze heel wat achtergrondinformatie verwerven over het waterbeleid en discussiëren over hun rol in de watercyclus.
Bovendien staat de milieuboot tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting. Die activiteiten kunnen al dan niet in samenwerking met De Milieuboot vzw.

Info en inschrijvingen via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.

‘Educatieve milieuboottochten’ is een project van De Milieuboot met de steun van de Vlaamse overheid,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen.


Terug naar de inhoudsopgave >>


Milieueducatieve tochten ‘Brussel langs het water ontdekken’

Van 6 tot 29 oktober 2010 organiseert Coördinatie Zenne vzw milieueducatieve boottochten voor alle scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs zijn er tochten van 3 uur, voor kleuters en de eerste drie jaren van het lager onderwijs zijn er korte tochten van 45 min.Nederlandstalige scholen zijn welkom van 6 tot 11 oktober, Franstalige van 12 tot 29 oktober.

Deze boottochten, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid, zijn op woensdagnamiddag, na 16 uur of in het weekend eveneens toegankelijk voor milieuverenigingen, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, wijkcontracten, intercommunales, …

Meer info en inschrijven: www.coordinatiezenne.be.

Terug naar de inhoudsopgave >>


Andere activiteiten

Wenst u op de hoogte te zijn van ons activiteitenaanbod, surf dan regelmatig naar www.grenzelozeschelde.org.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>