ACTIVITEITEN IN HET SCHELDEBEKKEN

Vrijdag 2 april 2010: info- en vormingsdag voor Scheldegidsen en -liefhebbers

Hedwige-ProsperprojectOp vrijdag 2 april organiseren Grenzeloze Schelde en Scheldegids vzw i.s.m. Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde een info- en vormingsdag over het geactualiseerde Sigmaplan in het Schelde-estuarium, met bijzondere focus op het Hedwige-Prosperproject en de verruiming van de Westerschelde.
Tijdens een theoretisch gedeelte in de voormiddag lichten een aantal sprekers (W&Z, afdeling Zeeschelde, Provincie Zeeland, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang) de thema’s toe.
In de namiddag is er een terreinbezoek aan het Hedwige-Prosperproject.

Meer info op www.grenzelozeschelde.org en www.scheldegids.be, of klik hier voor de uitnodiging.

De belangstelling voor deze dag is zeer groot. Mogelijk wordt de studiedag nog herhaald op een andere dag.

Terug >>varen, fietsen en wandelenVaar-, fiets- en wandelhappenings


Zondag 18 april 2010: Grote Scheldehappening
Een ganse dag op ontdekking in het Scheldeland met de boot, de fiets en te voet! Tientallen Scheldegemeenten openen hun bezienswaardigheden voor het publiek. Er zijn talrijke begeleide rondvaarten en fietstochten.
Grenzeloze Schelde, Natuurpunt, Scheldegids, e.a. organisaties begeleiden de activiteiten.
Varen kan je voor € 1 per rondvaart, de begeleide bezoeken, fiets- en wandeltochten zijn gratis. Aan de verschillende infostands zijn de fiets- en wandelkaarten gratis te verkrijgen.

Meer info: www.scheldehappening.be

Zaterdag 1 mei 2010: op en om de Brabantse waterlopen
Zaterdag 1 mei kan je de ganse dag per boot, te voet of met de fiets op ontdekking langs het 'Zennekanaal', het Kanaal Leuven-Dijle, de Zenne en de Dijle.
Je ervaart de charme van het varen in je eigen streek of een eindje verder. Je fietst langs de fietsknooppunten doorheen de deelnemende steden en gemeenten in Vlaams-Brabant, Brussel én Wallonië en maakt kennis met hun beziens-waardigheden en hun verrassende natuur.
Je kan ook deelnemen aan één van de geleide wandelingen en bezoeken.
Varen kan je voor € 1 per boottocht, de begeleide bezoeken, fiets- en wandeltochten zijn gratis. Milieu- en natuurverenigingen als Natuurpunt, Coördinatie Zenne, Grenzeloze Schelde en BRAL werken mee en begeleiden wandelingen, bezoeken of fietstochten.

Meer info op Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water of www.vaarhappening.be.

Terug >>Zaterdag 24 april 2010: 10de Rivierontmoetingen

Op zaterdag 24 april organiseren Grenzeloze Schelde en haar werkgroep Rivierontmoetingen samen met de gemeenten Spiere-Helkijn, Estaimpuis en Leers de 10
de Rivierontmoetingen tijdens een boottocht op de Bovenschelde op het traject Hérinnes - Tournai - Hérinnes.
De waterkwaliteit van het Spierekanaal en de Spierebeek, de Groene Corridor, het landschapsplan Spierebeken en Spierekanaal en de bevaarbaarheid van het canal de Roubaix-Spierekanaal staan die dag in de aandacht.
Bedoeling is de bevolking en de actieve verenigingen van de gemeenten Spiere-Helkijn, Leers en Estaimpuis samen te brengen rond en te sensibiliseren voor het belang van de waterlopen. Ook gemeentelijke bestuurders, administraties, provincieraadsleden en regionale politici, de lokale pers, leden van de bekkenwerking zijn welkom.

Meer info op http://www.gs-esf.be/NL/GS-werkgroep_RO-RF_activiteiten.htm.

Terug >>
Tot juni 2010: Dinsdagen van de Zenne & Zennecafé

Wandel elke derde dinsdag van de maand mee, telkens op een andere plaats in het Zennebekken. Een gids vertelt over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de fauna en flora, de functies… Een speciale gast geeft uitleg over de actuele problemen en uitdagingen terzake.
Het startschot werd gegeven op 20 oktober in Mechelen aan het Zennegat op de Dag van de Duurzame Ontwikkeling. Ook de open Zenne in Anderlecht (op17/11), de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel (op 15/12), het bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord (op 16/02) en de Zenne in Lembeek (16/03) lokten al heel wat belangstellenden.
De volgende wandeling heeft plaats op dinsdag 20 april 2010 in het natuurgebied De Dorent, in Zemst en Vilvoorde. Thema van deze begeleide wandeling is De Dorent, hoe de biodiversiteit vrijwaren en verbeteren? Natuurinrichting voor een uitzonderlijk natuurgebied.
Daarna komen ‘De vallei van de Sennette in Ecaussinnes’ en de Zenne tussen Quenast en Rebecq aan bod.

Info en inschrijvingen: klik hier.

Terug >>
Nieuwe wandeling in het Dijlebekken: het Weisetterbos aan het Kanaal Leuven-Dijle

cover WeisetterbosDe wandelgidsen 'Zoektocht naar een rivier' bieden je een uitgewerkte wandeling aan in een rivier/beekvallei in het Scheldestroomgebied (voorlopig voornamelijk in de vallei van de Zenne en haar bijrivieren). Onder meer komen de thema's natuur, waterbeheer, de geschiedenis, de troeven en de problemen van de waterloop aan bod.

Een nieuwe wandelfolder in de reeks rolde net van de pers: ‘Het Weisetterbos aan het Kanaal Leuven-Dijle in Kampenhout en Boortmeerbeek'.
Het Liesbeth- of Weisetterbos ligt vlakbij de sluis in Kampenhout op het Kanaal Leuven-Dijle, op linkeroever. Samen met het Schiplaken- en het Steentjesbos (stroomafwaarts het kanaal, ter hoogte van Schiplaken - Boortmeerbeek en Hofstade / Elewijt - Zemst) is het nog een restant van het eens grote Plantsoenbosch dat in de loop der tijden sterk verbrokkelde. Vandaag is het in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en vrij toegankelijk voor het publiek.
De wandelgidsen zijn te koop in ons info- en documentatiecentrum (€ 0,50/wandelgids) of je kan ze downloaden.

Je kan de wandelingen ook maken met een gids, wel op afspraak en aan het tarief van € 55 per groep van max. 25 deelnemers. Zowel schoolgroepen als verenigingen, vriendengroepen, familiegroepen, … zijn welkom.

Interesse? Neem dan contact op!
Klik hier voor meer info over de wandelingen in het Zennebekken.

Terug >>
Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen

foto milieuboottochtOntdek van maart tot juni 2010 de IJzer, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Boudewijnkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie, de Ringvaart om Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen met de milieuboot!

De Educatieve Milieuboottochten zijn een originele manier om kennis te maken met een waterloop en de natuur in de buurt en de thema's integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling!
Er-varen en beleven: gepassioneerde lesgevers, een boeiend programma in een fascinerende omgeving voor jong en minder jong.

Tijdens de schooldagen zijn de tochten vooral bedoeld voor de leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.


Op woensdagnamiddagen en in de weekends zijn verenigingen, families, milieuraden, vriendengroepen en individueel geïnteresseerden welkom aan boord voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterlopen in eigen streek, waarbij ze heel wat achtergrondinformatie verwerven over het waterbeleid en discussiëren over hun rol in de watercyclus.
Bovendien staat de milieuboot tijdens de vaarperiode ook ter beschikking als varende vergader- en ontmoetingsruimte voor een activiteit in verband met natuur en/of milieu: een ledenvergadering, een info- of debatavond, een cursus, een themadag, een persontmoeting. Die activiteiten kunnen al dan niet in samenwerking met De Milieuboot vzw.

In het najaar van 2010 zet de milieuboot koers naar het Kanaal Leuven-Dijle, de Rupel en de Nete.

Info en inschrijvingen via www.milieuboot.be of op het nummer 00 32 (0)53 72 94 20.

Terug >>Milieueducatieve boottochten in het Waals Gewest
‘L’Environnement au fil de l’Eau’


foto milieuboottocht Waals GewestVan 19 april tot 7 mei 2010 organiseert Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, i.s.m. Cours d’Eau, haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op de Bovenschelde, het Centrumkanaal en gewestoverschrijdend op het Kanaal Charleroi-Brussel (Franstalig).
Het weekprogramma aan boord is gesneden op maat van het 5
de en 6de leerjaar lager onderwijs en de lagere klassen van het secundair onderwijs.

De boottochten, gesteund door de Service public de Wallonie, DGARNE, de provincie Waals-Brabant en Ipalle, staan op woensdagnamiddag en in het weekend open voor verenigingen.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Een boottocht is perfect te combineren met andere activiteiten rond water, waterlopen en natte natuur die door lokale actoren worden georganiseerd (Riviercontracten, natuurverenigingen, intercommunales, CRIE).

Voor alle bijkomende informatie: tel. 02 206 12 09, per mail of via www.coursdeau.be.

Terug >>Vrijdag 11 en zondag 13 juni: twee dagen op en om de Dender

Tijdens die twee dagen wordt geïnformeerd, nagedacht en gediscussieerd over de huidige en toekomstige benutting van de Dender, een rivier die zich slingert door een uniek natuur- en stiltegebied en dwars doorheen stedelijke centra. Speciale aandacht zal - naast het thema van de verbeterde waterkwaliteit - gaan naar de waterbeheersing en beveiliging tegen overstromingen en de uitbouw van de Dender tot ‘hoofdas voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme’.

Op vrijdag 11 juni 2010 wordt het Vlaams gedeelte van de Dender verkend tijdens een boottocht van Aalst naar Geraardsbergen. Een kort bezoek aan de milieueducatieve centra De Helix in Grimminge en De Waterkant in Aalst staan die dag ook op het programma.

Op zondag 13 juni 2010 wordt het Waals gedeelte van de Dender verkend tijdens een interregionale fietstocht van Geraardsbergen over het nieuwe fietspad in Lessines tot Ath, met bezoeken aan het 'Hôpital Notre Dame à la Rose’ in Lessines en ‘La Tour Burbant’ in Ath.

Geïnteresseerde burgers en hun verenigingen, betrokken administraties en besturen en politici en beleidsvoerders zijn welkom.

De twee dagen worden georganiseerd door Grenzeloze Schelde, in samenwerking met
De Waterkant, De Helix, De Milieuboot en Scaldisnet.

Binnenkort meer info op www.grenzelozeschelde.org!

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>