FRANKRIJK: Een oplossing voor het baggerslib van het Spierekanaal Ö

Om het scheepvaartproject voor de verbinding van het canal de Roubaix met BelgiŽ helemaal te voltooien, moest nog een laatste zwart punt worden aangepakt: de behandeling van de tonnen baggerslib uit het Belgisch deel van het kanaal, hier ĎSpierekanaalí genaamd.
Bij de opstart van het project Blue Links werd gespeeld met de idee om al het baggerslib, ook dat van het Belgisch deel, naar Frankrijk te brengen. Dit leek de eenvoudigste oplossing omdat de voorzieningen in beide landen niet dezelfde waren.
frankrijk foto 1Zowel in Frankrijk als in BelgiŽ wordt vervuild slib als afval beschouwd en moet het als dusdanig behandeld worden. Maar tot op heden beschikte BelgiŽ niet over de nodige infrastructuur voor een dergelijke behandeling en was er ook geen afzetmarkt voor het behandelde slib.

In Frankrijk is het echter wel nog mogelijk om dit soort sedimenten na een voorafgaande behandeling te stockeren. Er was voorgesteld om deze behandeling tegelijkertijd voor het Belgische en het Franse baggerslib uit te voeren en het ook samen te bergen.
Maar de onderhandelingen bleven duren en de Franse Waterwegen voltooiden de behandeling van het Franse baggerslip voordat er in BelgiŽ een beslissing was bekrachtigd. Daarmee was het te laat om het Belgische baggerslib naar Frankrijk te exporteren, temeer daar het vervoer en de invoer van afval ondertussen bijna onmogelijk waren geworden door de toepassing van nieuwe Europese normen.
Het kanaal werd dus wel ingewijd, maar de scheepvaart zoals voorzien door Blue Links was niet mogelijk: door de te geringe diepgang was het kanaal niet bevaarbaar voor schepen met een grotere tonnenmaat.

frankrijk foto 2Kort geleden heeft BelgiŽ op gewestelijk niveau een plan goedgekeurd met het oog op de behandeling van baggerslip op eigen grondgebied: de baggerwerken op het Spierekanaal kunnen dus van start gaan. Zopas werd voor de financiering van de baggerwerken op het deel tussen de samenvloeiing van het Spierekanaal en de grens een overeenkomst afgesloten tussen de Franse partners en het Waals Gewest, onder de bescherming van de gewestelijke prefect. De kalender van de werken moet nog vastgelegd worden, maar binnenkort zal de scheepvaart blijkbaar kunnen hervatten!


Zie ook GS Nieuws 47.

Anita Villers, Environnement Dťveloppement Alternatif (EDA)

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>